Minister houdt vast aan ingezette lijn.

Gisteren besprak de Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderwijshuisvesting funderend onderwijs. De agenda gaf de gespreksonderwerpen aan zoals o.a. het IBO rapport, de brief over ventilatie en de … Lees meer