Ledenbijeenkomst

Deze bijeenkomst zal op ene centrale locatie worden gehouden. Nadere invulling volgt.