Dossiers

De informatie en documenten in Dossiers hebben onder andere betrekking op (recente) ontwikkelingen binnen het onderwijs in het algemeen en onderwijshuisvesting in het bijzonder. Wanneer je met je muis over een dossiernaam gaat, verschijnt er een korte omschrijving van het betreffende dossier. Met de zoekfunctie kun je in Dossiers ook eenvoudig beschikbare informatie en documenten over een bepaald onderwerp terugvinden.

De dossiers zijn voorlopig gevuld vanuit de oude website. Daarbij is gebleken dat niet alle onderwerpen even goed gedocumenteerd zijn. De beheerder van de website houdt zich aanbevolen voor aanvullende bijdragen en suggesties.

Verordening OHV

Stichtings- en Opheffingsnormen

In dit dossier vindt u stukken inzake de Stichtings en opheffingsnormen voor scholen in het basisonderwijs, van kracht tot 1 augustus 2023. Deze worden elke 5 jaar geactualiseerd. De complete regeling is te vinden op wetten.overheid.nl

Regeling specifieke uitkering tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden

Uitgangspunten van de regelingDe regeling geeft gemeenten de mogelijkheid om kosten die zij specifiek hebben gemaakt in verband met onderwijshuisvesting voor leerplichtige ontheemden uit Oekraïne te declareren. Denk hierbij aan kosten gemaakt voor– huur van bestaande gebouwen;– huren of kopen…

Ruimte Behoefte Model/Brincode tabel

In deze map vind je alle informatie m.b.t. het RBM model en BRIN Code tabel Het ‘oude’ ruimtebehoeftemodel is wel geactualiseerd zodat er kan worden gewerkt met de nieuwe actuele onderwijsprofielen die binnen de scholen voor VO gangbaar zijn. In…

LVO-Ledenbijeenkomsten

In dit dossier zijn de agenda’s, verslagen en presentaties te vinden van de ledenvergaderingen.

Krimp

Onder onderstaande links vind je documenten over de omvang en impact van de leerlingendaling in PO en VO en de meest recente kamerbrieven. Leerlingendaling | Rijksoverheid Kamerbrieven Leerlingendaling

Inclusief onderwijs

Hier vind je stukken over onder andere startkwalificatie, voortijdig schoolverlaten, inclusief onderwijs en leerplicht. Eén bijzonder document is het advies van de Onderwijsraad over de coronacrisis.

LVO-Visiedocumenten

Beleidsvisie van de LVO Onderwijshuisvesting vanaf 2019 en voorstellen voor regionale platforms.

Landelijk beleid

Een overzicht van landelijke onderzoeken en beleidsreacties. Whitepaper onderwijshuisvesting PO/VO raad

Duurzaamheid & Renovatie

Hier vindt u algemene beleidsstukken, informatie over subsidies en mooie voorbeelden van gerenoveerde schoolgebouwen. Verduurzaming onderwijsgebouwen -primair en voortgezet onderwijs (rvo.nl) Sectorale routekaart verduurzaming schoolgebouwen (poraad.nl)

Bekostiging schoolgebouwen

Planning scholen en IHP’s

Hier vind je informatie over ‘Meer ruimte voor scholen’, mogelijkheden voor de Samenwerkingsschool en ideeën voor IHP’s en RPO’s.

Brede scholen & IKC

Onderstaand treft u informatie of presentatie’s aan inzake Brede School of IKC.

Bewegingsonderwijs

Onderstaand treft u het handboek KLVO-normen 2012 aan, aangevuld met de meeste recente versie van 2019. Wanneer er actuelere maatvoering en normen van VNG, KLVO en NOC-NSF bekend zijn zullen deze worden toegevoegd. Bij onderstaande handboek van 2019 is een waarschuwing…

Nieuwsbrieven LVO

Hier kunnen oudere meldingen en nieuwsbrieven van de LVO worden geraadpleegd. Nieuwsbrief 13 maart 2024 Nieuwsbrief 21 februari 2024 Nieuwsbrief 21 december 2023 Nieuwsbrief 19 september 2023 Nieuwsbrief 23-mei-2023 Nieuwsbrief 11-mei-2023 Nieuwsbrief 02-september-2022 Nieuwsflits 17-augustus-2022 Nieuwsflits 06-juli-2022 Nieuwsflits 01-april-2022 Nieuwsflits…

Jaarstukken en historie LVO

Oudere jaarstukken en beleidsdocumenten van de LVO kunnen hier door de leden worden geraadpleegd. De meest recente jaarstukken vind u onder visie LVO-Financiële verantwoording