Dossiers

De informatie en documenten in Dossiers hebben onder andere betrekking op (recente) ontwikkelingen binnen het onderwijs in het algemeen en onderwijshuisvesting in het bijzonder. Wanneer je met je muis over een dossiernaam gaat, verschijnt er een korte omschrijving van het betreffende dossier. Met de zoekfunctie kun je in Dossiers ook eenvoudig beschikbare informatie en documenten over een bepaald onderwerp terugvinden.

De dossiers zijn voorlopig gevuld vanuit de oude website. Daarbij is gebleken dat niet alle onderwerpen even goed gedocumenteerd zijn. De beheerder van de website houdt zich aanbevolen voor aanvullende bijdragen en suggesties.

Stichtings- en Opheffingsnormen

In dit dossier vindt u stukken inzake de Stichtings en opheffingsnormen voor scholen in het basisonderwijs, van kracht tot 1 augustus 2023. Deze worden elke 5 jaar geactualiseerd. De complete regeling is te vinden op wetten.overheid.nl

OHV-Ruimte Behoefte Model/Brincode tabel

In deze map vind je alle informatie m.b.t. het RBM model en BRIN Code tabel Het ‘oude’ ruimtebehoeftemodel is wel geactualiseerd zodat er kan worden gewerkt met de nieuwe actuele onderwijsprofielen die binnen de scholen voor VO gangbaar zijn. In…

LVO-Ledenbijeenkomsten

In dit dossier zijn de agenda’s en verslagen te vinden van de ledenvergaderingen vanaf februari 2021

LVO-Regioverslagen

In dit dossier zijn de regioverslagen die de LVO vanaf oktober 2020 heeft gemaakt, terug te vinden.

OHV-Krimp

Hier vind je documenten (2013-2017) over de omvang en impact van de leerlingendaling in PO en VO, enkele verklaringen voor het rijksbeleid, kamerbrieven (2013-2015), een rapport van de Onderwijsraad en de reactie van de VNG.

OHV-Passend onderwijs

Hier vind je stukken over onder andere startkwalificatie, voortijdig schoolverlaten, inclusief onderwijs en leerplicht. Eén bijzonder document is het advies van de Onderwijsraad over de coronacrisis.

LVO-Visiedocumenten

Beleidsvisies van de LVO sinds 2012. Daaronder de beleidsvisie Onderwijshuisvesting 2019 en voorstellen voor regionale platforms. De handreiking Renovatie (dossier Duurzaamheid) zal nog worden gekoppeld.

OHV-Onderwijshuisvesting algemeen

Kwaliteitskaders, toekomstvisies en beleidsuitgangspunten voor de Onderwijshuisvesting. Ook vind je hier diverse reacties met verschillende perspectieven. Dit vernieuwde kwaliteitskader werd in mei 2021 door Ruimte OK gepubliceerd. De eerdere versie ervan, met versies voor PO en VO en een afzonderlijke…

OHV – Duurzaamheid & Renovatie

Green Deal, handreiking renovatie, praktijkbeschrijvingen en brochures over duurzaamheid, renovatie en monumenten.

OHV – Bekostiging, Verordening & IBO

Hier vind je (model)verordeningen en beleidsregels, met toelichtingen en reacties. Maar ook rapporten en beleidsvoorstellen om het beleid te verbeteren. Inzake RBM is een apart dossier te vinden op deze website.

OHV – Planning scholen en IHP’s

Hier vind je informatie over ‘Meer ruimte voor scholen’, mogelijkheden voor de Samenwerkingsschool en ideeën voor IHP’s en RPO’s. Binnenkort ook cijfermatig materiaal over Stichtings- en Opheffingsnormen. “Er zit een fout(je) in deze berekening erkent ook de PO-Raad. Deze berekening…

OHV – Brede scholen & IKC

Onderstaand treft u informatie of presentatie’s aan inzake Brede School of IKC.

OHV – Bewegingsonderwijs

Onderstaand treft u het handboek KLVO-normen 2012 aan, aangevuld met de meeste recente versie van 2019. Wanneer er actuelere maatvoering en normen van VNG, KLVO en NOC-NSF bekend zijn zullen deze worden toegevoegd. Bij onderstaande handboek van 2019 is een waarschuwing…

Onderwijs in het nieuws

Hier is (veel) ruimte voor meer algemene ontwikkelingen in het onderwijs. Nieuwsfeiten zullen deels hier opgeslagen worden.

Nieuwsbrieven LVO

Hier kunnen oudere meldingen en nieuwsbrieven van de LVO worden geraadpleegd. Nieuwsbrief 02-september-2022 Nieuwsflits 17-augustus-2022 Nieuwsflits 06-juli-2022 Nieuwsflits 01-april-2022 Nieuwsflits 25-februari-2022 Nieuwsflits 3-februari-2022 Nieuwsflits 24-november-2021 Nieuwsflits 13-oktober-2021 Nieuwsflits 17-juni-2021 Nieuwsflits 31-mei-2021 Nieuwsflits 17-mei-2021 Nieuwsflits-22-april-2021 Nieuwsflits-08-april-2021 Nieuwsflist-29-maart-2021 Nieuwsflits-18-maart-2021 Nieuwsflits-23-februari-2021 Nieuwsbrief-28-januari-2021 Nieuwsbrief-12-januari-2021…

Jaarstukken en historie LVO

Oudere jaarstukken en beleidsdocumenten van de LVO kunnen hier door de leden worden geraadpleegd. Daarnaast kan het voor leden relevant zijn om ontwikkelingen in de OHV sinds 1997 te kunnen teruglezen en de context erbij te krijgen. Dit gedeelte is…