Privacybeleid

Privacyverklaring 5 juni 2018

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe AVG/GDPR van kracht. Wij vinden jouw privacy belangrijk. Hieronder leggen we uit hoe we met persoonsgegevens omgaan

De Landelijke Vereniging Onderwijsadviseurs (LVO) kantoorhoudende Van Furstenburchstraat 5, 3862 AW Nijkerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Je kunt de privacyverklaring van de LVO ook hier downloaden.

Samenvatting

De LVO is een ledenorganisatie waarbij organisaties, zoals gemeenten, lid zijn van de LVO en waarbij die organisaties aangeven welke personen binnen de gemeente binnen dit lidmaatschap vallen.

De LVO gebruikt de persoonsgegevens om je te informeren over het lidmaatschap en de producten van de LVO, waaronder de website en de nieuwsbrief.

De LVO respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft, vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

Door je persoonsgegevens op te geven ga je ermee akkoord dat de LVO je gegevens overeenkomstig deze privacyverklaring gebruikt. Indien je hier bezwaar tegen hebt of je gegevens wilt corrigeren of opvragen, kan je contact met ons opnemen.

De LVO verstrekt je gegevens niet aan derden zonder je uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De LVO verwerkt je persoonsgegevens omdat:

 1. jouw werkgever (gemeente of organisatie) lid is van de vereniging LVO en in het kader van dit lidmaatschap jouw gegevens aan ons heeft verstrekt; en/of
 2. omdat je gebruik maakt van, of geïnteresseerd bent in onze diensten; en/of
 3. je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor‐ en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens organisatie
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt – bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch contact

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

De LVO heeft als landelijke branchevereniging van lokale onderwijsadviseurs een gerechtvaardigd belang om inzicht te hebben in alle medewerkers binnen de doelgroep. De LVO gebruikt de persoonsgegevens om je te informeren over ontwikkelingen in ons marktgebied, evenementen, cursussen maar ook om ons werkveld kwalitatief te verbeteren. Bijvoorbeeld:

 • Voor het uitvoeren van de aangeboden diensten van de LVO.
 • Het afhandelen van lidmaatschap-­ en abonnementsbetalingen.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over en wijzigen van, onze diensten en producten.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en/of diensten bij je af te leveren.

Delen van persoonsgegevens met derden

De LVO verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die in onze opdracht jouw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De LVO blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

De LVO bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De LVO houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen. Specifiek hanteren wij de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • (Medewerkers van) leden van de LVO: zolang je werkzaam bent bij een van de leden van de LVO en/of het lidmaatschap van de gemeente of organisatie geldig is.
 • Nieuwsbriefontvangers tot wederopzegging plus 1 maand
 • (Medewerkers van) ketenpartners tot een jaar nadat de relatie beëindigd is.

Geautomatiseerde besluitvorming

De LVO neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of ­‐systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de LVO) tussen zit.

Welke cookies of vergelijkbare technieken gebruiken wij

De LVO gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn belangrijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Op de website vind je hier onze cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de LVO en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben vastgelegd in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@lvo-onderwijs.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (‘machine readable zone’ – de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk – uiterlijk binnen vier weken – op jouw verzoek.

De LVO wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De LVO neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretariaat@lvo-­onderwijs.nl.

Hoe je ons kunt benaderen

Ons (post)adres is Van Furstenburchstraat  5, 3862 AW Nijkerk. Je kunt ons ook benaderen via de contactpagina op onze website of via secretariaat@lvo-­onderwijs.nl.

Verdere informatie nodig?

Voor meer informatie over privacy in het algemeen, kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens bezoeken.

Onze privacyverklaring bijwerken

We kunnen onze privacyverklaring en de manier van het verwerken van persoonsgegevens van tijd tot tijd opnieuw beoordelen, herzien, of wijzigen. We zullen de geüpdatete versie op onze website plaatsen en bij essentiële wijzigingen je persoonlijk per e-mail informeren. De eventuele herziene privacyverklaring is vanaf de datum van publicatie van kracht.

Contactformulieren

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je avatar publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29 oktober 2020.