Brief minister over update aanpak verouderde schoolgebouwen.

Op 11 oktober jl. hebben wij jullie al geïnformeerd over het feit dat de minister van OCW medio november een brief over de aanpak van verouderde schoolgebouwen aan de leden van de 2e kamer zal sturen.

Deze brief is op 23 november aan de voorzitter van de 2e kamer toegezonden. Naast een update over de stand van zaken van de IBO onderwijshuisvesting, wordt in de brief ook informatie gegeven over het wetsvoorstel waarin integrale huisvestingsplannen, meerjaren onderhoudsplannen en het overleg hierover tussen gemeente en schoolbesturen verplicht wordt gesteld. Het wetsvoorstel komt volgens de minister in het eerste kwartaal 2023 in internetconsultatie. Zodra hierover meer bekend is informeren wij jullie.

Op 1 december gaan de ministers Dennis Wiersma en Hugo de Jonge met de vaste Kamercommissie in overleg over het funderend onderwijs. Agendapunten van dit debat zijn onder andere de beleidsreactie op het IBO rapport, het IBO rapport en ventilatie van scholen. De volledige agenda vindt u hier

Het debat is op 1 december van 10 tot 13 uur te volgen via de website van de Tweede Kamer, maar uiteraard ook live in de Groen van Prinstererzaal (onder voorbehoud).