Coaching

Ervaren collega’s onderwijshuisvesting en leden van de LVO bieden aan:
Coaching, Ondersteuning en Training on the Job

Eén van de kernpunten van de LVO is het behoud van de huidige kennis en expertise over onderwijshuisvesting binnen de gemeenten.  
Onderwijshuisvesting is een klein vakgebied waarin je veelal als eenling binnen de gemeente actief bent. Het boeit en blijft een mooi werkveld om in te blijven werken.
Gelukkig zien wij de laatste jaren ook veel ‘nieuwe’ collega’s die onderwijshuisvesting in hun takenpakket hebben. Zichtbaar is echter ook dat kennis en ervaring wordt opgedaan door simpelweg meters te maken. Dan is er behoefte om kennis te delen en even ergens een klankbord te hebben.
Binnen de LVO hebben wij ook veel ervaren collega’s, de meesten met tien of meer jaren ervaring op het terrein van onderwijshuisvesting, die hun kennis graag willen overbrengen.
Iedere collega heeft daarbij zeer brede ervaring op alle aspecten van onderwijshuisvesting zoals bekostiging en financiering, de verordening en praktische zaken als huur-, gebruikers- en exploitatie-overeenkomsten, IHP’s en IKC’s. De kennisoverdracht kan plaatsvinden via coaching, ondersteuning en training on the job.
Bij coaching en training on the job gaat het primair om begeleiding, ondersteuning of training en verdieping van kennis van beginnende collega’s of collega’s met beperkte ervaring op het gebied van onderwijshuisvesting.  De coach duikt niet zelf in de inhoud en levert bij coaching niet zelf producten aan de gemeente.
De LVO wil vraag en aanbod graag bij elkaar brengen door het aanbod op de website zichtbaar te maken.
Leden die coaching en begeleiding aanbieden en op de website genoemd willen worden verzoeken wij dit door te geven aan secretariaat@lvo-onderwijs.nl. (Naam, de contactgegevens en de specialisatie). Er wordt dan een lijst gemaakt en op de website geplaatst.  

Afspraken over omvang, duur en tarieven.
Afspraken over invulling van de coaching en begeleiding, tarieven, totale duur en periode van de ondersteuning komen rechtstreeks tot stand tussen gemeente(n) en aanbieder. De LVO staat daar niet tussen en aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid hierin. 

Een overzicht van collega’s onderwijshuisvesting en leden van de LVO die Coaching, Ondersteuning en Training on the Job kunnen bieden vindt u hier.