In Memoriam

Geschrokken en verdrietig zijn we, na het bericht dat te jong overleden is onze oud-voorzitter Gertjan Nijpels.
Gertjan verbond ons met de VNG en leidde de LVO naar heldere keuzen voor de toekomst. Hij toonde zich daarbij een vrolijk en helder bestuurder, die het beste in zijn collega’s omhoog haalde.
Onze ervaring is dat hij een groot voorvechter was van de belangen van het onderwijs e n daarbij de verantwoordelijkheden van de diverse partijen scherp in beeld had. Dat kon je merken uit zijn reacties die hij veelal op zijn eigen losse manier naar voren bracht, maar die niets aan duidelijkheid te wensen over lieten.
Weliswaar heeft hij eind 2019 afscheid van de LVO genomen, maar zijn betrokkenheid is altijd gebleven.

Namens het bestuur Landelijke Vereniging Onderwijsadviseurs (LVO),
Roger Brull, voorzitter, en Wim Ruiterkamp, secretaris
Oud-bestuursleden van de LVO,Hans Hoes, Ton Eimers, Gert Plomp en Wilma Wedman