Hans v.d. Hek inventariseert knelpunten i.o. van de LVO.

Als LVO willen wij de positie van en de kennis over de onderwijshuisvesting verbeteren. Het verbeteren van de positie van de onderwijshuisvesting kan door het belang van goede huisvesting en de knelpunten die de werkvloer in de praktijk tegen komt goed onder de aandacht te brengen.

Algemene termen over het tekort aan financiële middelen om de zorgtaak goed op te kunnen pakken hebben niet het gewenste effect. Duiding van zaken waar wij in de praktijk tegen aanlopen aan de hand van casussen van de werkvloer zal meer effect met zich meebrengen.

Het bestuur van de LVO Heeft Hans van der Hek opdracht verleend om in gesprek te gaan met onze leden om praktijkvoorbeelden te verzamelen. Bij de keuze met wie een gesprek wordt aangegaan wordt gekeken naar de diversiteit van de gemeenten (krimpgebieden, groeigemeente, randstadgemeente, gemeente uit het noorden, oosten  en de Zeeuwse eilanden).

Mogelijk wordt u de komende tijd door Hans benaderd. Indien u van mening bent dat u een casuïstiek heeft die zeker moet worden meegenomen kunt u dit doorgeven aan het secretariaat via: secretariaat@lvo-onderwijs.nl