Lid worden

De LVO is een beroepsvereniging voor onderwijsadviseurs. Het is een organisatie met veel kennis, ervaring en expertise op het gebied van (lokale) onderwijshuisvesting. Dat maakt de LVO uniek. Bovendien biedt het lidmaatschap je vele voordelen.

Binnen één gemeente of bedrijf kunnen meer personen LVO-lid zijn. Hierdoor hebben leden de beschikking over een uitgebreid netwerk. Nuttig voor het uitwisselen van ervaring en kennis en het leggen van contacten met collega’s. De LVO brengt tevens gemeentelijke beleidsvragen onder de aandacht van de overheid en de VNG. 

De voordelen van het lidmaatschap

Het lidmaatschap biedt de volgende voordelen:

 1. Deskundigheidsbevorderend netwerk
  De LVO organiseert regelmatig zelf of in samenwerking met partners themabijeenkomsten, studiedagen en congressen. Doel van deze bijeenkomsten zijn deskundigheidsbevordering en netwerken.

 2. Beter beleid in minder tijd
  Veel onderwijsadviseurs zijn in hun organisatie vaak de enige die verantwoordelijk zijn voor een bepaald beleidsterrein. Het kunnen delen van ervaringen met collegae die met hetzelfde beleidsveld bezig zijn, is waardevol, verhelderend en inspirerend. In plaats van het wiel zelf uit te vinden, hoor je van collegae wat niet en wat wel werkt. Het resultaat: beter beleid in minder tijd.

 3. Invloed uitoefenen
  De LVO is een interessante gesprekspartner voor overheid en VNG. Via haar leden weet de LVO hoe het beleid in de praktijk werkt. Daarnaast brengt de LVO beleidsvragen uit het veld onder de aandacht van officiële instanties.

 4. Overige voordelen
  Als lid van de LVO krijg je bovendien:
  – Korting op deelname aan studiebijeenkomsten en congressen.
  – Informatie over nieuwe ontwikkelingen via de  regelmatig verschijnende (digitale) nieuwsbrieven.
  – Mogelijkheden het landelijk beleid mede te beïnvloeden, door mee te werken aan adviezen van de LVO aan de overheid.

Aanmelden bij de LVO

Contributie LVO-lidmaatschap 2020

Deze tarieven zijn al enkele jaren onveranderd. Het bestuur zal in het najaar van 2021 een vereenvoudigd systeem voorleggen aan de ledenvergadering. De tarieven zullen op basis van de exploitatie 2020 en de plannen voor de toekomst mogelijk aangepast worden.

Gemeenten per aantal inwoners 
0 – 25.000€ 300
25.001 – 50.000€ 505
50.001 – 75.000€ 625
75.001 – 100.000€ 745
100.001 – 150.000€ 890
150.001 en meer€ 1.005
Bedrijven per aantal werknemers 
≤ 2€ 240
3 t/m 19€ 505
≥ 20€ 1.005
Persoonlijk lidmaatschap€ 390