Doel en visie

Het doel van de LVO is het bevorderen van het zo goed mogelijk realiseren en onderhouden van onderwijshuisvesting door de gemeenten in Nederland. Een schoolgebouw heeft grote invloed op de kwaliteit en de beleving van het onderwijs. Hierbij levert huisvesting van goede kwaliteit een substantiële bijdrage aan goed onderwijs en dat is ook in het belang van gemeenten en inwoners.

De verantwoordelijkheid voor de gebouwen van het basis- en voorgezet onderwijs ligt bij 1.500 schoolbesturen en 355 gemeenten. Het Rijk stelt jaarlijks ruim 2,5 miljard euro ter beschikking voor onderhoud, uitbreiding, vernieuwing en bouw van schoolgebouwen. Gemeenten ontvangen het geld via het Gemeentefonds (circa 1.3 mln.), de schoolbesturen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs ontvangen het geld via de Lumpsum (circa 1,2 mld.).

De gebouwen bieden een onderkomen aan 2,5 miljoen leerlingen en 250.000 personeelsleden. Wie eindexamen aan de middelbare school doet, heeft in zijn leven al gauw 12.000 uur in schoolgebouwen doorgebracht, oftewel het equivalent van 1.500 achturige werkdagen, en dat is meer tijd dan op enige andere plaats behalve het ouderlijk huis.