Over LVO

De LVO is een vereniging van praktijkdeskundigen bij gemeenten en onderwijsadviesbureaus die zich bezighouden met het (lokale) onderwijshuisvesting. We maken ons sterk voor onderwijshuisvesting van goede kwaliteit in het belang van leerlingen, gemeente(n) en inwoners. De leden van de LVO zijn bij uitstek expert op het domein van de (wettelijke) verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting. Deze wordt gedeeld met schoolbesturen. Beide partijen ontvangen bekostiging van Rijkswege.

De LVO verbindt verschillende beleidsvelden en dat maakt de vereniging – als netwerkorganisatie – uniek. We brengen tevens gemeentelijke beleidsvragen onder de aandacht van o.a. de overheid en de VNG. Het aantal ingeschreven personen per gemeente of bedrijf is onbeperkt. Hierdoor kunnen de leden beschikken over een uitgebreid netwerk. De LVO vormt de schakel tussen deze adviseurs onderling én de buitenwacht: overheden, politici, bestuurders en onderwijsorganisaties. De komende jaren willen wij onze haar rol als onmisbare gesprekspartner verder uitbouwen en versterken. De statuten van onze vereniging kun je hier lezen.