De LVO groeit door! Dringende oproep voor nieuwe bestuursleden en voorzitter!

,

Afgelopen 2 jaar is de LVO hard gegroeid, inmiddels zijn meer dan 100 gemeenten en bedrijven lid, werkzaam op gebied van onderwijshuisvesting. Wij merken dat onze leden onze onafhankelijke visie en advisering zeer op prijs stellen.De LVO is actief in o.a. regelmatig overleg met de VNG en in de samenwerkingsagenda met o.a. VNG, PO/VO raad en min. OCW. Om onze kwaliteit en aanwezigheid bij diverse overleggen te kunnen waarborgen zijn er dringend nieuwe bestuursleden nodig. Bovendien treedt een 2-tal bestuursleden aan het einde van het jaar af, na jarenlang werkzaamheden voor de LVO te hebben verricht.

Inmiddels zijn Rob van Ooijen en René Polderman dit jaar als nieuw bestuurslid aangetreden, maar graag verwelkomen wij nog één of liefst 2 nieuwe bestuursleden, waarvan één het voorzitterschap op zich wil nemen. Meer handen maken lichter werk!
Je wordt administratief en inhoudelijk ondersteund door het secretariaat.

De dagelijkse problemen waar onze achterban tegenaan loopt worden besproken in de diverse landelijke gespreksorganen en door LVO oplossingen geïnitieerd. Bovendien wordt onze input gevraagd op diverse actuele vraagstukken. Momenteel gebeurt er veel op onderwijshuisvestingsgebied. Denk alleen maar aan de klimaattransitie/CO2 reductie en SUVIS I en II. Er zal een grote inhaalslag nodig zijn de komende jaren m.b.t. verouderde schoolgebouwen. Ook op dit gebied zijn wij actief in overlegorganen. Ook zal er een nieuwe verordening moeten komen.
Zaken die van groot belang zijn en welke een degelijke voorbereiding vereisen.

Daarnaast organiseren wij (digitale) bijeenkomsten voor onze leden, waar regelmatig dieper op één thema wordt ingegaan. Ook worden wij gevraagd ons licht te laten schijnen over een bepaalde casus van een gemeente.

En vergeet vooral het voordeel niet dat jouw eigen gemeente ervan ondervindt doordat er sprake is van een rechtstreekse verbinding! Of lobby-lijnen, zo je wilt.

Kortom: een leuke uitdagende functie waarbij je input er landelijk zeker toe doet als vertegenwoordiger van je achterban! En om ons eigen vakgebied een sterke positie te geven, dan wel te behouden.
Wil je meer informatie wat bestuurslidmaatschap en/of voorzitterschap inhoudt? Neem contact op met het secretariaat, secretariaat@lvo-onderwijs.nl Zij laten één van de bestuursleden contact opnemen.