Regionale bijeenkomst verduurzaming onderwijshuisvesting

Scholen bouwen in een gezond klimaat

Dit is de titel van het advies van het Landelijk Expertiseteam Onderwijshuisvesting aan de commissie ZJO en het hoofdbestuur van de VNG. In mei jl. nam het hoofdbestuur de bevindingen van het expertiseteam over. Dit resulteerde in de conclusie dat de VNG steun vraagt aan het Rijk voor de kwaliteitsverbetering en de verduurzaming van de onderwijsgebouwen en daarvoor +€ 21 mld. nodig heeft in de komende 30 jaar.

Tegelijkertijd met het advies van het Landelijk Expertiseteam Onderwijshuisvesting stelde de VNG ook de routekaart Maatschappelijk Vastgoed vast. Onderdeel van deze routekaart is de sectorale routekaart voor het primair en voortgezet onderwijs. In deze routerkaarten zijn de gevolgen van het klimaatakkoord in beeld gebracht.

Op vrijdag 3 juli hebben wij de kernpunten van beide documenten in een presentatie toegelicht aan collega-onderwijshuisvesters uit verschillende gemeenten die lid zijn van de LVO. Een korte samenvatting uit deze presentatie is hier te vinden.

Regionale bijeenkomst

LVO-leden die prijs stellen op een regionale bijeenkomst waarbij de PowerPoint door de LVO wordt gepresenteerd, kunnen dit aangeven. In dat geval vragen we je om het volgende te doen:

  1. Minimaal 6 andere gemeenten uit te nodigen (doelgroep beleidsadviseurs onderwijshuisvesting, onderwijs, regisseurs maatschappelijk vastgoed en/of wethouders onderwijs/educatie).
  2. Een locatie beschikbaar te stellen.
  3. In overleg met Hans Putker een datum en tijd voor de bijeenkomst plannen.
  4. Koffie, thee, water en beamer beschikbaar te stellen en een lunch voor de aanwezigen te organiseren (de LVO heeft voor haar leden een budget beschikbaar waaruit de kosten voor koffie, thee en lunch worden betaald).
  5. Niet-LVO-leden wordt een bijdrage gevraagd ter dekking van de kosten voor koffie, thee, water, lunch, materialen en reiskostenvergoeding van LVO-vrijwilligers.

Vraag de deelnemende collega-gemeenten of ze LVO-lid zijn. Zo niet dan dienen zij aan te geven dat zij akkoord gaan met betaling van onderstaande bedrag(en):
Niet-leden die deelnemen aan een bijeenkomst welke door een LVO-lid georganiseerd wordt betalen een bijdrage van € 50 p.p. of € 85 voor de gehele presentatie met lunch voor maximaal twee personen.

Bijeenkomst en geen LVO-lid?

  • Is je gemeente geen lid van de LVO, ook dan kun je deze presentatie tijdens een regionale bijeenkomst laten verzorgen. De wijze waarop is dezelfde als beschreven onder de kop ‘Regionale bijeenkomst’. 
  • Een organiserende gemeente die geen LVO lid is, betaalt hiervoor een vergoeding van € 150.