360 mln. voor ventilatie scholen. Hoe valt dit binnen de gemaakte afspraken?

Naar aanleiding van het onderzoek van het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie Scholen (LCVS, onder voorzitterschap van Doekle Terpstra) heeft het Rijk vorige week bij monde van Arie Slob € 360 mln. beschikbaar gesteld voor ventilatie in schoolgebouwen die niet voldoen aan de normen uit het Bouwbesluit en aanvullende richtlijnen. Uit het rapport dat je hier kunt lezen blijkt dat bij veel scholen de ventilatie tekortschiet.

Moeten we hier nu blij mee zijn? Uiteraard, maar toch…

Hoe zat het ook alweer?

Er is een bekostigingsstelsel. Daarin bekostigt de rijksoverheid de onderwijshuisvesting. In dit stelsel zijn afspraken gemaakt dat periodieke herijking plaatsvindt van de bekostiging (het stelsel) als sprake is van veranderende omstandigheden en veranderende eisen. Daarbij gaat het dan niet om indexering, maar om bijvoorbeeld een verhoging van ventilatie-eisen voor onderwijsgebouwen via het Bouwbesluit.

Volgens de LVO komt het Rijk de afspraken voor de periodieke herijking van het bekostigingsstelsel al vele jaren niet na. Zo wordt de vergoeding aan schoolbesturen voor ventilatie bepaald door een combinatie van te openen ramen plus een (1) ventilator per toiletgroep en ontvangen schoolbesturen voor leermiddelen nog steeds vergoeding voor een ‘krijtbord met krijtje’ in plaats van een veel duurder digibord.

Het Rijk geeft nu, door omstandigheden (COVID-19) gedwongen, € 360 mln. voor ventilatie van schoolgebouwen met daarbij een regeling waardoor schoolbesturen en/of gemeenten een groot deel van de kosten zelf moeten bijleggen. Het is namelijk de bedoeling van de minister dat deze bijdrage als co-financiering ter beschikking wordt gesteld en dat schoolbesturen in samenwerking met gemeenten stappen zetten in het verbeteren van de ventilatie in schoolgebouwen. Uit de rijksbijdrage van € 360 miljoen kan 30% van de kosten gefinancierd worden. In de huidige bekostigingssystematiek ligt de overige 70% financiering bij de scholen, en daarmee weer bij de minister. Minister, als je daadwerkelijk stappen wil zetten, neem dan je verantwoordelijkheid en financier 100%!

Het sluit wel naadloos aan bij de problematiek die in de motie NOP wordt aangekaart. Wellicht moeten we concluderen dat er door het kabinet een beginstap is gezet, maar dat in dit dossier er nog vele moeten volgen om tot de € 21 miljard te geraken.