Ontwikkeling in jurisprudentie over constructiefout (plat dak)

De Raad van State (RvS) heeft onlangs uitspraak gedaan in een zaak die speelde rond ‘constructiefout’. Dat heeft een nuancering van de staande jurisprudentie tot gevolg. De gehanteerde terminologie wordt belangrijk.

Uit deze uitspraak wordt duidelijk dat al gauw ‘constructiefout’ wordt gebruikt wanneer uit de rapportage van een extern bureau blijkt dat er een probleem is met de ‘constructie’.

Het college betoogde dat het werkzaamheden betroffen die het schoolbestuur tijdens regulier onderhoud had moeten uitvoeren. Daarbij speelt, wat betreft de gemeente, mee dat het schoolbestuur, ondanks het feit dat er al jaren sprake was van lekkages, de daken heeft voorzien van extra isolatie. Het blijkt dus dat gehanteerde terminologie, resp. de toelichting daarop, zeer nauw luistert.

En natuurlijk moet de onderbouwing van een voorgenomen besluit door de gemeente gedeeld worden met het schoolbestuur. Dat is niet nieuw, maar speelde blijkbaar in deze zaak ook een rol.

Tot slot het onderdeel ‘nalatigheid schoolbestuur bij uitvoering van werkzaamheden’. Het wordt moeilijk te bewijzen of een schoolbestuur nalatig is geweest (het onderdeel uit de verordening “eigen gebrek of eigen bederf”), op de wijze waarop de RvS dat wenst. De volledige uitspraak van de RvS. is te vinden in de bijlage