Informatiebijeenkomst over de Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS), 16 december.

Graag wijzen wij u op de informatiebijeenkomst over de Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS). Tijdens deze online informatiebijeenkomst op woensdag 16 december wordt informatie gegeven over de regeling.

Onderstaand de informatie die te vinden is op de site van rvo.nl.

Wilt u meer weten over de Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS)? Tijdens de online informatiebijeenkomst op woensdag 16 december informeren zij u over de regeling.

Ze geven een toelichting op het aanvraagproces en bieden inzicht in de ondersteuningsmogelijkheden voor gemeenten en schoolbesturen. Tot slot is er ruimte voor vragen.

Gemeenten kunnen een aanvraag indienen van 4 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Deze informatiebijeenkomst is daarom ook vooral op gemeenten gericht.

SUVIS
De Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) is een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Het gaat hierbij om de financiering van een gedeelte van de bouw- en installatiekosten voor het aanbrengen van maatregelen om het binnenklimaat te verbeteren.

Programma

  • Welkom
  • Inleiding door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Presentatie over de regeling door RVO – Caroline Koot
  • Presentatie Ruimte-OK over hun ondersteuningsaanbod voor gemeenten en schoolbesturen – Marco van Zandwijk
  • Beantwoorden van vragen

Datum & Tijdstip

Woensdag 16 december, 10:00 uur.

Aanmelden

Geïnteresseerd? Aanmelden kan via dit aanmeldformulier.