Verslag ledenvergadering inclusief presentatie RBM

Op 5 februari heeft LVO een succesvolle digitale ledenvergadering gehouden. De aanwezig leden vonden het een zeer interessante en leerzame vergadering. Er zullen meerdere vergaderingen volgen maar daarnaast ook themagerichte vergaderingen waarbij telkens één, door de leden aangedragen thema, uitgediept gaat worden. Het bestuur is momenteel bezig met de uitwerking hiervan.
De volgende onderwerpen kwamen tijdens deze vergadering aan de orde:
– Benoeming Rob van Ooijen als bestuurslid/Penningmeester
– Jaarrekening 2020 en begroting 2021. Deze zijn voor de leden in te zien in het dossier: Jaarstukken en historie LVO
– 2e tranche Suvis regeling, toegelicht door Wim Ruiterkamp
– Actualisatie Verordening voorziening huisvesting onderwijs, presentatie door Roger Brull en Dick Postmus
– Deelname van de LVO aan de samenwerkingsagenda

Het verslag van de ledenvergadering is voor de leden te vinden onder dossier ledenvergadering. De presentatie van Roger Brull is ook voor niet leden inzichtelijk, klik op: presentatie door Roger Brull