Inspirerende vergadering LVO 11 november jl.

Vrijdag 11 november jl. kwamen de leden van de LVO bijeen bij de Observant in Amersfoort. In de ochtend zijn diverse actuele zaken besproken zoals stand van zaken m.b.t. IBO en aanstaande vergadering van 1 december hierover in de 2e kamer. Tevens werd verslag gedaan van de zeer recente bijeenkomst met de PO raad, Ministerie van OCW en AEF inzake onderzoeken mogelijkheden voor versnellen vervanging verouderde voorraad, waaraan door Rob van Ooijen deel is genomen namens de LVO .
Ook werd kort op DuMaVa ingegaan.

Het jaarverslag, de bevindingen van de kascommissie, de begroting voor 2023, meerjarenbegroting en tarieven lidmaatschap voor 2023 zijn hierna besproken en unaniem door de leden akkoord bevonden. Henk Lelieveld en René van Veen werden bedankt voor het het 3 jaar lang zitting nemen in de kascommissie. Mart van der Linden is bereid gevonden om in 2023 zitting te nemen in de kascommissie. Er wordt nog gezocht naar één extra lid voor de kascommissie. Aanmelden kan via secretariaat@lvo-onderwijs.nl

Hierna was het tijd voor een heerlijke lunch en elkaar informeel te spreken.

Tijdens het middagprogramma werden een tweetal zeer interessante presentaties gegeven door Architect Ad Mars inzake een aantal renovaties /vernieuwbouw van scholen in het Oosten van het land en Fabian van den Bosch van HofmanDuJardin architecten en projectleider Albert Duyst inzake een omvangrijk vernieuwbouw schoolproject in Amsterdam, dichtbij de PC Hooftstraat.

De dag werd afgesloten met een informeel drankje waarbij leden en de aanwezige architecten uitgebreid met elkaar van gedachten wisselden.

Al met al een geslaagde, leerzame en inspirerende dag!