Weeffouten: Constructiefout of achterstallig onderhoud?

In deze rubriek verzamelt de LVO situaties in de wet- en regelgeving of de toepassing daarvan. We zoeken naar zaken die voor verbetering vatbaar zijn op het gebied van bekostiging en verordening. Op die gebieden zijn momenteel veel ontwikkelingen.
Onlangs zijn de normbedragen in de VNG-modelverordening geindexeerd, maar een geheel vernieuwde modelverordening zal in 2021 in de steigers gezet worden. Verder is er natuurlijk de specifieke regelgeving voor de ventilatie van schoolgebouwen, SUVIS. En doorlopend zijn er discussies over renovatie.
Belangrijk in dit verband is dat VNG en besturenorganisaties het rijk hebben aangesproken voor € 21 miljard extra in de komende dertig jaar om de kwaliteit en duurzaamheid van schoolgebouwen op orde te brengen.
Bijdragen in deze rubriek zijn in principe ondertekent en voor verantwoordelijkheid van de steller. Alleen als algemene fatsoensnormen worden overschreden zal de redactie ingrijpen. Als een bijdrage wordt ingekort, dan is ook de lange versie beschikbaar.

Constructiefout
Onlangs publiceerde LVO de uitkomst van een geschil in Emmen. Het ging om de toepassing van het concept “constructiefout”, waardoor kosten voor rekening van de gemeente komen.
Het college betoogde dat de aangevraagde voorziening, een nieuw dak wegens lekkage, werkzaamheden betrof die het schoolbestuur tijdens regulier onderhoud had moeten uitvoeren.
Daarbij speelt mee dat het schoolbestuur, hoewel er al jaren sprake was van lekkages, de daken heeft voorzien van extra isolatie.

Vervelend voor  de gemeente en collega’s die eraan werkten. En vermoedelijk komt dit vaker voor: uit eigen ervaring ken ik diverse aanvragen wegens een constructiefout (of aanzetten daarvoor). Ook van collega’s weet ik dat die ervaring er is. Vaak gaat het dan om slecht onderhoud of nalatigheid daarbij. In dit geval is het aantonen van nalatigheid (in de modelverordening “eigen gebrek of eigen bederf”) niet gelukt. Nieuw zijn aanvragen voor het verbeteren van de ventilatie onder het mom  van constructiefouten.

Algemene regel is, dat het bestuur eigenaar is van zijn schoolgebouw(en). Bij  nieuwbouw t/m onderhoud is ten principale het bestuur de opdrachtgever (bouwheer). Als sprake is van nieuwbouw of uitbreiding, dan levert de overheid (gemeente) het geld, maar de bouwheer bepaalt de gang van zaken.
Dat daarbij fouten worden gemaakt is niet altijd te voorkomen. Dat daarvan de kosten worden afgewikkeld op de gemeenschap is minder logisch. Dat de gemeente met een omgekeerde bewijsvoering moet aantonen dat zij hiervoor niet verantwoordelijk is, vind ik een gotspe.

Ik stel voor dat bij de volgende verandering in verordening en/of bekostiging tenminste die bewijsvoering wordt verbeterd: laat het bestuur in de aanvraag aantonen dat het geen verkeerde keuzes maakte slecht en zorgvuldig onderhoud pleegde.

Graag horen wij van jullie of dit hout snijdt en of jullie ook eventuele voorbeelden hebben van (ge) (mis)bruik van de term constructiefout. Uw reactie kunt sturen naar secretariaat@lvo-onderijs.nl

Februari 2021,
Hans Putker, v/h gemeente Zuidplas