Ledenvergadering

LEDENBIJEENKOMST
Op 28 mei van 10-12 uur organiseert de LVO een digitale leden bijeenkomst. U wordt van harte uitgenodigd om hier aan deel te nemen. Uiterlijke inschrijfdatum voor deelname is 26 mei a.s. Inschrijven kan d.m.v. een e-mail naar: secretariaat@lvo-onderwijs.nl.
Deelname is uiteraard gratis voor onze leden.
 
Voorlopige agenda: – Jaarrekening 2020 goedkeuring kascommissie
–  Benoeming René Polderman als bestuurslid
– Verordening RBM stand van zaken
– Kort verslag Themabijeenkomst IHP.
  * Volgende thema bijeenkomst 10 juni
  * Regiobijeenkomsten
  * Eventuele wensen voor andere thema onderwerpen?
– IBO vanuit twee perspectieven:
  * Delen onze leden ons standpunt?
  * Wat kunnen we al doen?