Voorstel verouderde voorraad op de foto

Aanleiding en doel

Op 6 juli jl. was er een Ronde Tafelbijeenkomst in de Tweede Kamer over onderwijshuisvesting. Tijdens deze bijeenkomst konden vertegenwoordigers van gemeenten en schoolbesturen hun verhaal doen over de staat en aanpak van schoolgebouwen. De vertegenwoordigers vertelden een goed verhaal; stop met incident geld, zorg voor een integrale aanpak van de verouderde voorraad op onderwijskwaliteit, staat van onderhoud, duurzaamheid en binnenklimaat. En zorg voor extra financiële middelen.

De vragen van Kamerleden waren echter op details en gingen zelden over financiële middelen. Reden om te twijfelen of in de Tweede Kamer er wel voldoende beeld is van de opgave en de urgentie waar schoolbesturen en gemeenten integraal voor staan. Het moment is nu om in actie te komen, anders lopen wij nog verder achter de feiten aan.

Hoe maak je nu duidelijk dat een structurele financiële injectie nodig is in onderwijshuisvesting?

Voorstel

Ons voorstel: foto’s.

Maak een collage van foto’s van je verouderde voorraad. Volledig anoniem, zonder verwijzing naar welke school in welke gemeente. Laat zien waar we tegenaan lopen op de thema’s onderwijskwaliteit, staat van onderhoud, duurzaamheid en binnenklimaat.

Deze foto’s zullen met de Tweede Kamer worden gedeeld in de dagen voor de behandeling van het IBO-rapport in de Tweede Kamer, voor nu gepland op 6 oktober.
 
De foto’s kunnen jullie zenden aan secretariaat@lvo-onderwijs.nl