Berichtgeving manifest onderwijshuisvesting

Brede coalitie luidt noodklok: investeer in onderwijshuisvesting!  

De vaste Kamercommissie onderwijs komt op 6 oktober bij elkaar om te praten over de uitkomsten van het IBO rapport, ventilatie in de scholen en bewegingsonderwijs. Een groot deel van de agenda wordt weer besteed aan specifieke aspecten van onderwijshuisvesting en gaat voorbij aan een integrale aanpak voor de aanpak van de schoolgebouwen.

Een brede coalitie aan samenwerkingspartners roept het kabinet op nu écht werk te maken van onderwijshuisvesting. In een manifest vraagt de coalitie om een structurele jaarlijkse investering van minstens € 730 miljoen voor een integrale en programmatische aanpak van verouderde en slechte schoolgebouwen. Als Landelijke vereniging van onderwijsambtenaren hebben wij dit manifest mede ondertekend.

Al jaren blijkt uit verschillende onderzoeken dat het geslecht gesteld is met de Nederlandse onderwijshuisvesting. Dagelijks zit een groot deel van de 2,5 miljoen kinderen en 285.000 leraren, ondersteuners en schoolleiders in sterk verouderde, ongezonde en niet-duurzame schoolgebouwen. Die ook nog eens ongeschikt zijn voor modern onderwijs waaraan iedereen kan deelnemen. Het gevolg: geen optimale leerresultaten. Bovendien komt de wettelijk verankerde verduurzaming van maatschappelijk vastgoed niet van de grond, en dat terwijl de energiekosten nog eens extra stijgen.

Om aan alle maatschappelijke uitdagingen in het onderwijs te werken, zijn goede, gezonde en duurzame werk- en leerplekken nodig. Een programmatische aanpak en structurele extra investeringen vanuit het Rijk zijn essentieel. De coalitie vraagt daarom een structurele jaarlijkse investering van € 730 miljoen, waarmee gemeenten en schoolbesturen goede en inclusieve schoolgebouwen kunnen realiseren.  

Het manifest wordt tevens door het ANP verspreidt. Help mee om zo breed mogelijk aandacht hiervoor te krijgen en deel dit bericht onder uw relaties met de #GoedeSchoolgebouwen

Bekijk het manifest op onze website onder: https://www.lvo-onderwijs.nl/wp-content/uploads/Manifest-Goede-Schoolgebouwen.pdf

Het manifest is ondertekend door (op alfabetische volgorde):

Algemene Onderwijsbond (AOb)

Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS)

Binnenklimaat Nederland

Bouwend Nederland

Bouwstenen voor Sociaal

Branchevereniging Kinderopvang

Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang

CNV Onderwijs

Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv)

Ieder(in)

Jongpit

LAKS

Landelijke Vereniging Onderwijsadviseurs Huisvesting

Lerarencollectief

Ouders & Onderwijs

PO-Raad

Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs (sectorraad GO) 

Sectorraad Praktijkonderwijs (sectorraad Pro)

Techniek Nederland

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VO-Raad