Specifieke uitkering (SPUK) voor onderwijshuisvesting Oekraïense leerlingen

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van het onderwijs aan leerlingen uit Oekraïne. Hiervoor wordt gewerkt aan een specifieke uitkering (SPUK). Naar verwachting kunnen gemeenten vanaf najaar 2022 van deze regeling gebruikmaken.

De uitgangspunten van deze regeling zijn:

  • De regeling geeft gemeenten de mogelijkheid om kosten die zij specifiek hebben gemaakt in verband met onderwijshuisvesting voor leerplichtige ontheemden uit Oekraïne te declareren. Het gaat hierbij om huur van bestaande gebouwen, huren en plaatsen van tijdelijke noodlokalen en kleine verbouwingen en/of werkzaamheden aan bestaande gebouwen zodat deze als school in gebruik kunnen worden genomen. Ook kosten gemaakt voor de huisvesting van bewegingsonderwijs en de eerste inrichting worden vergoed. Bouwkosten of grootschalige verbouwingen worden in ieder geval niet vergoed.
  • De kosten die in aanmerking komen moeten gemaakt  zijn in de periode van 1 maart 2022 tot en met 31 december 2022.
  • Er is een maximum tot  waar gemeenten kunnen declareren. Dit is een maximum van € 60.000 per 15 Oekraïense leerlingen die in de gemeente zijn ingeschreven op scholen. Voor 16 tot 30 leerlingen geldt een maximum van € 120.000 en zo verder met staffels van 15 leerlingen en € 60.000. Het gaat hier om een plafond. Alleen de daadwerkelijk gemaakte kosten komen in aanmerking voor een vergoeding.
  • Er geldt een minimum van 5 Oekraïense leerlingen om in aanmerking te komen voor vergoeding.
  • Het aantal leerlingen wordt op basis van de gegevens van DUO bepaald. De exacte peildata worden op een later moment bekend gemaakt.