Behandeling 2e kamer brief LVO inz. IBO

Afgelopen week hebben wij via de nieuwsflits en LinkedIn u al op de hoogste gesteld van de brief welke door de LVO 1 juli jl. is verzonden aan de vaste kamer commissie.

Vandaag ontvingen wij bericht van de 2e kamer inzake onze brief van 1 juli jl. aan de vaste kamercommissie.

De commissie heeft besloten dat er in deze brief informatie staat die gebruikt kan worden tijdens het
commissiedebat over Onderwijshuisvesting funderend onderwijs d.d. 6 oktober 2022.

Het commissiedebat is openbaar. U kunt er dus bij aanwezig zijn of het live volgen via
www.tweedekamer.nl of de app Debat Direct.