Succesvolle bijeenkomst LVO inzake TCO

Op 23 maart jl. kwamen ruim 50 leden, schoolbesturen, vertegenwoordigers van PO/VO raad en Min. van OCW bij elkaar voor een inspirerende bijeenkomst in leerhotel Het Klooster in Amersfoort. Na het nuttigen van een kopje koffie met zoetig hapje gaf Thierry van der Weide een enthousiaste en interactieve presentatie inzake Totall Cost of Owner ship, een proces waar de Gemeente Haarlemmermeer momenteel volop mee bezig is.
Tijdens de presentatie kon met elkaar van gedachten worden gewisseld en er vragen worden gesteld, hetgeen ook uitgebreid gebeurde. Waardevol hierbij was ook de inbreng van schoolbesturen, PO/VO raad en Ministerie van OCW.

Na een korte pauze met een vers en fruitig tussendoortje ging men in 5 groepen uiteen om te discussiëren over de diverse vraagstukken zoals: Kwaliteit, TCO, Standaardisering en Uniformiteit.
Aan het einde werden de resultaten hiervan weer in groepsverband met elkaar besproken.

De middag werd afgesloten met een drankje en klein hapje om met elkaar nog van gedachte te wisselen en netwerken.

De deelnemers en bestuur van de LVO kijken terug op een succesvolle en leerzame middag.