De LVO verwelkomt nieuw bestuurslid

Mijn naam is Rob van Ooijen en ruim 42 jaar geleden ben ik geboren in Meerkerk. Het huidige bestuur van de LVO gaat mij voorstellen als nieuwe penningmeester. In afwachting van goedkeuring ga ik vast meedraaien. Mijn eerste beelden bij onderwijshuisvesting zijn van de basisschool (openbare basisschool De Springplank), daar werd in mijn laatste jaar naast het leslokaal gebouwd aan een nieuw schoolgebouw.

Als lid van de medezeggenschapsraad van Gymnasium Camphusianum in Gorinchem werd er aan de vooravond van de decentralisatie van onderwijshuisvesting in 1997 nagedacht over een nieuw gebouw. Reden om tijdens mijn studie overheidsmanagement rond de millenniumwisseling stage te lopen bij het team onderwijshuisvesting en leerlingenzaken van de gemeente Utrecht.

Die stage bleek een goede basis te zijn voor mijn eerste baan als beleidsmedewerker accommodaties bij de gemeente Dordrecht, waar 90% van het werk onderwijshuisvesting was. Met mensen als Deen Schut (uit de tijd dat ICS nog het Informatie Centrum Scholenbouw was) en Ank Wouters een goede basis gelegd. Na zeven jaar Dordrecht, acht jaar Haarlemmermeer, twee jaar Amsterdam en drie maanden Waterland werk ik sinds de zomer van vorig jaar voor de gemeente Hilversum, alwaar ik midden in de voorbereiding van een IHP terecht kwam. Sinds 1 augustus ben ik niet meer gedetacheerd, maar in vaste dienst. Het IHP is midden in deze tijd van COVID-19 unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

De fascinatie voor onderwijshuisvesting zit ’m in de breedte van het vak met z’n politiek-bestuurlijke, juridische, financiële, fysieke en sociale invalshoeken, in de tastbare resultaten en de opgave om samen te werken. Dit laatste zie ik ook als een opgave in mijn periode als bestuurslid van de LVO.

Ik woon nu in Den Haag. Daar ben ik ook als vrijwilliger actief bij volleybalvereniging Kalinko, alwaar ik alle zaalruimte inhuur. Ik kook graag, ben lid van een kook- en eetclub en kook eens per maand voor mensen in mijn woonwijk. Ik lees graag, reis graag (nu even niet) en zou wel wat meer willen wandelen en fietsen.