Regeling specifieke uitkering tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden

Uitgangspunten van de regeling
De regeling geeft gemeenten de mogelijkheid om kosten die zij specifiek hebben gemaakt in verband met onderwijshuisvesting voor leerplichtige ontheemden uit Oekraïne te declareren. Denk hierbij aan kosten gemaakt voor
– huur van bestaande gebouwen;
– huren of kopen en plaatsen van tijdelijke noodlokalen;
– kleine verbouwingen en/of werkzaamheden aan bestaande gebouwen zodat deze als school in
  gebruik kunnen worden genomen;
– eerste inrichting zoals benodigde stoelen, tafels en schoolborden;
– huisvesting van bewegingsonderwijs zoals de huur voor gymzalen en sportvelden.

Bouwkosten of grootschalige verbouwingen worden in ieder geval niet vergoed.

Inkadering van de periode van de kosten en de maximale bedragen:

  • De kosten die in aanmerking komen moeten gemaakt zijn in de periode van 1 maart 2022 tot en met 31 juli 2023.
  • Er is een maximum aan het bedrag dat gemeenten kunnen declareren. Dit is een maximum van € 90.000 per 15 Oekraïense leerlingen die in de gemeente zijn ingeschreven op scholen. Voor 16 tot 30 leerlingen geldt een maximum van € 180.000 en zo verder met staffels van 15 leerlingen en € 90.000. Het gaat hier om een plafond. Alleen de daadwerkelijk gemaakte kosten komen in aanmerking voor een vergoeding.
  • Er geldt een minimum van 5 Oekraïense leerlingen om in aanmerking te komen voor vergoeding.
  • Het aantal leerlingen wordt op basis van de gegevens van DUO bepaald.

Peildata SPUK

  • 1 april 2022
  • 1 juni 2022
  • 1 augustus 2022
  • 15 september 2022

Aanvraagtermijn SPUK
Gemeenten kunnen de subsidie aanvragen van 1 oktober 2022 tot en met 31 oktober 2022 via het zakelijk portaal van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De verwachting is dat gemeenten uiterlijk eind december 2022 bericht ontvangen of de subsidie is verleend. Indien de gemeente in de periode tot en met 31 juli 2023 kosten verwacht kan er een inschatting van deze kosten worden gemaakt. Er is geen mogelijkheid om na 31 oktober 2022 een nieuwe aanvraag in te dienen.
In het formulier dient u het administratienummer van de gemeente te vermelden. Dit nummer is hier te vinden. Vul het vakje ‘naam’ de naam van de gemeente in en druk op zoeken. Kies dan het nummer van de gemeente als lagere overheid.  

Bij het formulier hoeven geen bewijsstukken te worden bijgevoegd. Dit wordt t.z.t. gecontroleerd door de gemeentelijke accountant.