Goed nieuws! Brief minister aan 2e kamer inzake aanpak verouderde schoolgebouwen!

Van de PO raad ontvingen wij onderstaande bericht.

Vandaag heeft minister Dennis Wiersma tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer aangekondigd medio november een brief naar de Kamer te sturen over de aanpak van verouderde schoolgebouwen.

De brief was al eerder toegezegd, maar nu wil hij hier extra vaart achter zetten om al tijdens de begrotingsbehandeling (in de week van 22 november) met de Kamer te spreken over de financiële consequenties van zijn plan. Het debat over onderwijshuisvesting is vervolgens een ruime week later gepland op 1 december, dus dan kan meer in detail gesproken worden over de uitvoering en de randvoorwaarden van het plan.

Maar het goede nieuws is dat de urgentie lijkt door te dringen en het onderwerp politiek hoger op de agenda is gekomen. Dank aan iedereen voor zijn inspanningen/delen van het Manifest. Dat heeft nu al zijn vruchten afgeworpen: het manifest werd genoemd tijdens het vragenuurtje door Habtamu de Hoop van de PvdA. Ook Peter Kwint (SP) en Lisa Westerveld (GroenLinks) stelden de minister kritische vragen.

Voor wie het vragenuur terug wil luisteren, dat kan nu al via de ‘Debat Direct’ app, of over een aantal uur via de website van Debat Gemist.   Ook zijn afgelopen week 2 sets Kamervragen beantwoord over de opgelopen energierekening van scholen: van VOLT en PvdA/CDA