Regeling binnenklimaat scholen gepubliceerd

In de staatscourant van 30 november 2020 zijn de subsidieregels voor specifieke uitkeringen voor de verbetering van het binnenklimaat van scholen gepubliceerd.
De aanvragen dienen te worden ingediend door de gemeente. Deze kunnen worden ingediend vanaf 4 januari tot en met 30 juni 2021.

Als besturen in uw gemeente gebruik maken van deze regeling adviseren wij u tijdig te starten met het voorbereiden van de in te dienen aanvragen.