Ledenbijeenkomst 10 december, ”slimmer renoveren”.

Uitnodiging en agenda ledenbijeenkomst 10 december 2021. ”Slimmer renoveren”  
Graag hadden wij u weer tijdens een fysieke bijeenkomst willen verwelkomen, de voorbereidingen hiervoor waren al deels in gang gezet. Maar in verband met de  huidige Corona cijfers en maatregelen voelen wij ons genoodzaakt om wederom een digitale bijeenkomst te organiseren.
Graag nodigen wij u uit voor een interactieve digitale bijeenkomst op 10 december a.s. Aanvang 10.00 uur, duur ca. 2 uur.
De agenda is voorlopig als volgt:
1. Opening door Roger Brull, voorzitter van de LVO.
2. ”Slimmer renoveren” Presentatie en uitleg door Wim Lengkeek i.v.m. ”slimme” renovatie kindcentrum de Mirt in Kampen.
3. Interactieve discussie n.a.v. deze presentatie
4. Concept Begroting LVO voor 2022.
Wij vragen graag uw input inzake het onderdeel versterken positie en kennis onderwijshuisvesting. Voor de uitvoerige omschrijving hiervan verwijzen wij u naar de 4e alinea van de toelichting bij de begroting.
5. Tarieven leden voor 2022 ongewijzigd. De huidige tarieven kunt u vinden op onze website. Evt. vragen kunnen tijdens deze vergadering uiteraard worden gesteld.
6. W.v.t.k.
7. Sluiting
Graag verwelkomen wij u!
Aanmelden kan tot uiterlijk 8 december a.s. op: secretariaat@lvo-onderwijs.nl