Internetconsultatie subsidieregeling “duurzaam maatschappelijk vastgoed” (DuMaVa)

Vanaf 1 april tot en met 29 april 2022 staat de internetconsultatie open voor de subsidieregeling “duurzaam maatschappelijk vastgoed”

De subsidieregeling stelt maatschappelijke vastgoedeigenaren in staat om hun voorbeeldrol te vervullen. Zo laten zij zien dat het verduurzamen van de gebouwde omgeving belangrijk en urgent is en kunnen dat signaal afgeven aan de gebruikers van het vastgoed en aan de directe omgeving.  
De subsidieregeling voorziet in een gedeeltelijke tegemoetkoming voor investeringen die gedaan worden in verduurzamingsmaatregelen of integrale verduurzamingsprojecten.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt
De doelgroep eigenaren van maatschappelijk vastgoed is groot en divers. De subsidieregeling is gericht op vastgoed dat in eigendom is van maatschappelijke instellingen binnen de volgende sectoren:
– Decentrale overheid;
– Onderwijs;
– Zorg;
– Cultuur;
– Niet-woonhuis Rijksmonumenten;
– Overige gebouwen met een publieksfunctie gebouwen, waaronder in elk geval behoort een buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum of gemeenschapscentrum.

Onderwijsbesturen en gemeenten zijn eigenaren van maatschappelijk vastgoed en kunnen in aanmerking komen voor deze subsidieregeling. 

Waarop kunt u reageren
De consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over de in voorbereiding zijnde subsidieregeling “duurzaam maatschappelijk vastgoed”, en om hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op de volledige conceptregeling inclusief de toelichting.

De uitgebreide tekst en onderliggende bestanden kunt u hier vinden.
De LVO wil ook namens haar leden reageren hierop. Indien u zaken naar voren wilt brengen vernemen wij graag uw reactie voor 13 april via secretariaat@lvo-onderwijs.nl