OHBA-regeling voor gemeenten geactualiseerd

Gemeenten kunnen voor de huisvestingskosten van het basisonderwijs aan asielzoekerskinderen een beroep doen op de ‘Regeling onderwijshuisvestingsbudgetten asielzoekers’ (OHBA-regeling). Deze regeling is geactualiseerd. De nieuwe regeling treedt vanaf 1 april 2022 in werking.

Kinderen die in een azc wonen, gaan naar basisscholen in gemeenten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bouw of huur en het onderhoud van schoolgebouwen. Daarom kunnen gemeenten een vergoeding van het COA krijgen voor de huisvestingskosten van het basisonderwijs aan asielzoekerskinderen.

De oude OHBA regeling is gedateerd en de bekostiging sloot niet meer aan op de normen van de VNG modelverordening. Met het vaststellen van de nieuwe regeling wordt dit gecorrigeerd. De regeling treedt in  met een terugwerkende kracht naar 1 januari 2021.

Klik hier voor de volledige tekst van de nieuwe OHBA-regeling en het aanvraagformulier.