Zeer succesvolle en druk bezochte LVO ledenbijeenkomst i.s.m. PO raad

Ca. 80 deelnemers van gemeenten, werkzaam op gebied van onderwijshuisvesting, Min. van OCW en schoolbesturen namen deel aan deze bijeenkomst op 9 april jl.
Na de gezamenlijke opening door Tanja van Nes van de PO raad en Martijn Droog van de LVO, met een toelichting op de actualiteit, verzorgde Yannick Methorst van de VNG een presentatie over de nieuwe model verordening voorziening huisvesting onderwijs. Uit het door Hevo gemaakt advies werden een aantal zaken uitgelicht. Nog niet alles is in detail uitgewerkt. De VNG staat open voor vragen en opbouwende kritische noten van de gebruikers!
De LVO, in de personen van Thierry van der Weide en Wim Luigjes, heeft zitting in de speciale klankbordgroep die gevormd is door de VNG om mee te denken en kijken naar deze modelverordening. Uiteraard kunnen de leden ook bij LVO opmerkingen en vragen kenbaar maken!

Daarnaast zijn er 3 openbare bijeenkomsten waar de VNG nog dieper ingaat op de wijzigingsvoorstellen voor de Modelverordening onderwijshuisvesting.
Deze bijeenkomsten vinden plaats op 16, 19 en 22 april in ‘s-Hertogenbosch, Zwolle en Den Haag.
Alle bijeenkomsten zijn van 13.00 tot 17.00 uur.
U kunt zich nu aanmelden door het aanklikken van de plaats.
16 april;             ’s Hertogenbosch
19 april:              Zwolle
22 april:              Den Haag

Hierna gaf Marco van Zandwijk van Ruimte-OK een presentatie over de ‘grijze gebieden’ in samenwerking tussen schoolbesturen en gemeenten, ingekleurd met voorbeelden van succesvolle samenwerking. Na de presentatie namen we ruim de tijd om in tweetallen en daarna in viertallen met elkaar gesprek te gaan. Enthousiast nam men hier aan deel. Plenair werden uiteindelijk een aantal uitkomsten hiervan belicht en besproken.
Iedereen was zeer enthousiast over deze bijeenkomst en vond de tijd eigenlijk nog te kort! Constructief samenwerken en van elkaar leren werd veel gehoord als eindconclusie.

Tijdens de afsluitende lunch werd nog uitgebreid verder met elkaar gesproken.
Al met al een zeer geslaagde bijeenkomst waar zowel LVO als PO raad tevreden op terug kijken.

De volgende ledenbijeenkomst van de LVO staat al weer gepland. Deze zal zijn op 21 juni a.s in Vergader- en congrescentrum De Schakel in Nijkerk. Slecht 3 minuten lopen van het station en 2 minuten lopen van parkeergarage.