Motie Noordoostpolder VNG-congres en advies van LVO

Noordoostpolder vraagt VNG om meer geld te eisen bij het Rijk

354 gemeenten in Nederland ontvingen in de week van 17 tot 21 augustus een motie van de gemeente Noordoostpolder over de onderwijshuisvesting. De gemeente zal deze motie indienen op de ALV van de VNG op 25 september a.s.

Ons advies:

1) Bespreek de motie met je wethouder en adviseer deze te ondersteunen.

2) Grote waardering uitspreken dat de VNG de uitkomsten van het expertiseteam onderschrijft.

3) Verzoeken om de conclusie van de motie aan te passen en het VNG-bestuur op te dragen om zich alleen aan ambities voor de onderwijshuisvesting te verbinden als de uitkomst van het gesprek tussen gemeenten en Rijk over extra investeringsmiddelen een substantieel resultaat oplevert. 

Dit laatste mag niet ten koste gaan van overige uitkeringscomponenten in de algemene uitkering Gemeentefonds. Hierbij blijven focussen op de benodigde € 21 miljard zoals het expertiseteam op 7 mei jl. adviseerde.

Lees hier de uitgebreide versie van het advies.