Steun de motie in de ALV van de VNG op 25 september a.s.

Ontoereikende bekostiging onderwijshuisvesting!

We hebben eerder ons standpunt gedeeld over de hoogte van de Algemene Uitkering Gemeentefonds voor onderwijshuisvesting en de Motie Noordoostpolder cs (NOP).

Gelet op de reacties blijkt menigeen ons standpunt en motie te onderschrijven. Vervolgens is de vraag hoe daar invulling aan gegeven moet worden.

Wij denken dat het daarbij van belang is om de krachten zoveel mogelijk te bundelen. In dat geval staan er twee mogelijkheden open:

  1. De motie mede te willen indienen. Voor mede-indienen zijn handtekeningen van burgemeester en secretaris vereist (B&W) dan wel burgemeester en griffier (Raad).
  2. Een aantal gemeenten heeft aangegeven de motie te steunen. Voor ondersteuning van de motie volstaat een mail aan NOP.

In beide gevallen is contact met de collega van de gemeente Noordoostpolder gewenst. Neem dan contact op met Arnold Bloem: a.bloem@noordoostpolder.nl

Het is raadzaam om dit ruimschoots voor de ALV van de VNG te doen. Dus vóór 25 september.