Interessante Ledenbijeenkomst

De LVO hield 30 november een interessante ledenbijeenkomst. Aanwezig waren namens OCW Rianne Harteveld en Rivka van de Water, wat we zeer op prijs stellen! Zij praatten ons bij over de huidige stand van zaken bij OCW m.b.t. de nieuwe wetgeving en insteek van de lobby naar de politiek bij de vorming van de nieuwe regering. Interessant om met elkaar in gesprek te gaan en te vernemen hoe zij de praktijk bij de gemeenten zien en om ervaringen met elkaar te delen.
Er werd een uitgebreid programma geboden met diverse presentaties van Yannick Methorst van de VNG inzake stand van zaken verordening en wetgeving en Ferdie van de Winkel met betrekking tot het Nationaal Groeifonds. Bart Raemaekers deelde zijn ervaring in de gemeente Den Bosch op gebied van onderwijshuisvesting en inclusief onderwijs en tot slot gaf Hans van der Hek een samenvatting van de casussen welke hij had opgehaald en de knelpunten waar men in de praktijk bij gemeenten tegen aan loopt. Al met al een geslaagde dag!
Op 9 april is de volgende ledenbijeenkomst i.s.m. PO/VO raad.