Indexering2021VNG

,

Oh, oh Den Haag

Kan de gemeente nog wel voldoen aan de zorgplicht voor onderwijshuisvesting? De VNG heeft op 3 november de indexering van de normbedragen van bijlage IV van de Verordening gepubliceerd.  Naast … Lees meer