Maak kennis met nieuw bestuurslid: Amy Hogenbirk

Hallo! Ik ben Amy Hogenbirk. Ik kom uit een onderwijsfamilie en ben getrouwd met een docent geschiedenis. De sector heeft altijd mijn bijzondere interesse gehad: de toekomst begint immers met het opleiden van de nieuwe generaties. Omdat ik volledig ongeschikt ben om voor de klas te staan, ben ik in mijn loopbaan al snel de randvoorwaardelijke kant opgerold. Na een start bij Lysias Advies (aandachtsgebied Jeugd en Onderwijs) terecht gekomen bij gemeente Alphen aan den Rijn. Daar heb ik naast het inhoudelijke beleidswerk ook kennis mogen maken met de wondere wereld van de onderwijshuisvesting. Een beleidsterrein dat me ook niet meer heeft losgelaten. Na Alphen aan den Rijn ben ik ook in Soest en nu in Huizen verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting.  

Het leuke aan onderwijshuisvesting is voor mij naast het tastbare gedeelte (je kunt immers rondlopen in de schoolgebouwen), het omgaan met de dynamiek die ontstaat door de soms diametraal tegenovergestelde belangen. Met als inzet om er samen uit te komen. Ook de afwisseling tussen super concreet (kan ik ergens bij de gemeente houtsnippers voor mijn schoolplein krijgen?) en strategische lange termijn (IHP, voorzieningenplanning) vind ik erg leuk.

Mijn motivatie om me op te geven voor het LVO bestuur ligt in het feit dat het een relatief klein beleidsveld is en dat het voor veel gemeenteambtenaren maar een deel van hun functie is. Het is daarom erg belangrijk dat een vereniging als LVO haar leden kan ondersteunen met kennis, voorbeelden en vooral ook de ervaring die we met zijn allen delen. Ik zie het ook als taak van de LVO om op landelijk niveau aandacht te vragen voor de praktische uitvoering van wetten en voorstellen, zoals die nu in ontwikkeling zijn.

Ik ben 35 jaar. Privé woon ik met mijn man en 3 zoontjes (6, 4 en 0) in Huizen. Mijn vrije tijd (voor zover je die hebt met 3 kleine kinderen) vul ik graag met vrienden, lezen, rommelen in en om het huis en de natuur in gaan. Daarnaast ben ik vrijwilliger winkelacties voor de Voedselbank.