Vergadering OCW inz. Suvis 2, omgaand input!

SPOED, GRAAG OMGAAND REACTIE!!
Input voor vergadering met OCW inzake Suvis 2!
Wij hebben 5 februari een ledenbijeenkomst gehad over o.a. de invulling van de 2e tranche van de SUVIS-regeling. Dat heeft geresulteerd deze brief van de LVO aan de Minister: 
Inmiddels hebben wij 28 mei jl. een mailbericht ontvangen van het ministerie waarin we worden uitgenodigd voor het gesprek waar we om hebben gevraagd. Dat gesprek is gepland op dinsdag 8 juni van 9:30-10.30 uur en zal digitaal gevoerd worden.
Wij willen graag van onze leden reactie op:           
– Wie zou aanvrager van subsidie moeten zijn?
– Wat zou de reikwijdte moeten zijn, ventilatie of breder, en zo ja, hoe breed?
– Bekostigingswijze en verdeling; 30% of koppelen aan systematiek Gemeentefonds, of koppelen aan IHP’s die aandacht besteden aan duurzaamheid, of ….
– Expertise inzet en monitoring.
Wie bereid is om deel te nemen aan het overleg van 8 jun?
Aangezien het erg kort dag is vragen we jullie om per omgaande te reageren. Het is onze bedoeling om 4 juni a.s. een vooroverleg te organiseren ter voorbereiding op het overleg met OCW.
Namens bestuur LVO: Wim Ruiterkamp