Inspirerende ledenbijeenkomst LVO 21 juni jl.

Vrijdag jl. was er weer een inspirerende LVO ledenbijeenkomst in de Schakel in Nijkerk. Nadat wijziging van de Statuten door de leden was goedgekeurd en Thierry van der Weide als nieuw bestuurslid was geïnstalleerd namen we afscheid van bestuurslid van Amy Hogenbirk-de Jong. De bloemen en chocolade nam zij in ontvangst samen met haar jongste zoon Mats. Je kunt immers niet vroeg genoeg beginnen ;-). We danken haar voor haar ruim 2 jaar enthousiaste bestuurslidmaatschap en wensen haar veel succes in haar nieuwe functie als raadadviseur en vervangend griffier.
Van OCW was Tim Seng Ong aanwezig. Wij zijn hem heel erkentelijk voor zijn komst! Kort werden de actualiteiten doorgenomen en de nu te verwachten termijn dat de nieuwe wet ingediend zal worden. Deze ligt nu ter beoordeling bij de Raad van State.
Hierna gaf Thierry van der Weide een enthousiaste interactieve presentatie over: We hebben een IHP en nu verder? Er ontstond een levendige, inspirerende en open discussie waarbij hele mooie initiatieven te horen waren uit het Oosten van het land m.b.t. samenwerking met o.a. buurgemeenten, schoolbesturen enz.
Na de voortreffelijke lunch gaf Gerhard Jacobs MSc van HEVO een presentatie inzake de stand van zaken van het voorstel voor de nieuwe verordening. Diepvoerende technische discussies werden hier gevoerd inzake bepaalde artikelen. De vergadering werd afgesloten met een hapje en drankje. De aanwezig leden waren zeer enthousiast en het mooiste wat wij hoorden was dat, juist in drukke tijden, men weer positieve energie kreeg van deze dag. Heerlijk om met vakgenoten te discussiëren, kennis te delen! Hartelijk dank aan alle aanwezigen!
De volgende vergadering staat gepland op donderdag 3 oktober. Zet deze alvast in je agenda!