LAATSTE PLAATSEN!! Digitale LVO thema bijeenkomst 16 april: Hoe zet je als kleine gemeente een IHP op?

Het maken van een Integraal Huisvestingsplan (IHP) lijkt een verplichting te worden. Ook als het geen verplichting is, heeft een IHP meerwaarde. Langjarig duidelijkheid, zicht op de opgaven van de totale portefeuille onderwijs en de kans om de samenwerking te verbeteren. Maar ook een hele opgave als je slechts een aantal dagdelen per week aan onderwijshuisvesting te besteden hebt.

Op 16 april 2021 van 10-12 uur organiseert de LVO een digitale bijeenkomst. Dit zal een combinatie zijn van een training en een intervisiebijeenkomst. We doen dit in kleine groepjes, met mensen met kennis van zaken en met de mogelijkheid goed naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren. Nu al interessant? Geef je dan gelijk op via secretariaat@lvo-onderwijs.nl . Bij 12 deelnemers is de bijeenkomst vol.

Vraagstelling
Begin van dit jaar vroeg het bestuur van de LVO naar onderwerpen voor themabijeenkomsten. Eén van de eerste vragen was die van Bram Jacobs van de gemeente Bergen (L):
“…binnen onze gemeente speelt de vraag naar een Integraal huisvestingsplan onderwijs.
Hoe stel je als kleine gemeente zelf zo’n plan op? Wanneer is een goed moment om hiermee aan de slag te gaan, gezien de veranderingen in wet- en regelgeving die eraan komen? Thema’s als BENG, ENG (klimaat, ventilatie enz.) en de plaats hiervan in het IHP.”
Bram meldt als achtergrond: kleine gemeente, brede takenpakketten, weinig specifieke ervaring. Primaire procesvragen: wie, wat, waar, wanneer?

Wat gaan we doen?

 • Korte inleiding door Hans van der Hek: toekomst van het IHP
 • Welke vragen hebben de deelnemers? En welke lessen hebben de deelnemers en begeleiders van eerdere IHP’s? Wat zou je anders doen?
 • Welke onderwerpen vinden we dat er niet kunnen ontbreken in een IHP en welke onderwerpen kan je aanvullen?
 • Waaraan moet je denken bij de organisatie van een IHP?
 • Wat zijn van bovengenoemde onderdelen de lastige onderdelen voor een kleine gemeente en hoe los je dat op? En wat zijn de voordelen?

Daarbij zal er veel ruimte zijn voor vragen en onderlinge discussie. Enkele voorbeelden van mogelijke vragen:

 • Hoe komt een kleinere gemeente tot een IHP? Is regionale samenwerking een mogelijkheid?
 • Hoe dragen betrokkenen (besturen/collega’s) bij aan dat IHP?
 • Wat moet er minimaal in?
 • Schakel je daarvoor externe expertise in? En zo ja welke? Denk ook aan specialisten voor prognoses!
 • Hoe voorkom je te hoge verwachtingen gegeven de financiële draagkracht?
 • Maar ook: hoe voorkom je dat schoolbestuurlijke taken onbewust bij de gemeente belanden?
 • De begeleiders zullen eindigen met reeds verzameld materiaal. Daarbij mogen ze gebruik maken van materiaal van Ruimte OK, Bouwstenen voor Sociaal en andere brancheorganisaties op het gebied van (o.m.) onderwijshuisvesting.

Draag vooral zelf de vragen aan die je het meest bezighouden. Aan het eind van de bijeenkomst wordt overlegd of een vervolgbijeenkomst nodig of gewenst is. Deze bijeenkomst is exclusief voor LVO-leden en er zijn geen kosten aan verbonden. Inschrijven kan met een mail aan secretariaat@lvo-onderwijs.nl.
Ben je LVO-lid en wil je je ervaring delen in deze bijeenkomst, geef je dan ook vooral op.
Haast je, want er zijn slechts 12 plekken, vooraf inschrijven is noodzakelijk!

De bijeenkomst zal worden gehouden via ZOOM. De bijeenkomst wordt opgenomen voor scholingsdoeleinden en om voor de andere leden een verzameling te maken van de lessen uit deze bijeenkomst. Als genodigde krijg je de mogelijkheid om vooraf specifieke vragen/onderwerpen aan te dragen.
Gezien het geringe aantal deelnemers dat wij kunnen toelaten stellen wij het op prijs als u ons laat weten wanneer u alsnog verhinderd bent.