17 miljoen beschikbaar voor aanschaf
CO2 meters in scholen

Gezamenlijk actieplan voor snelle verbetering ventilatie op scholen.

Leerlingen hebben gezonde lucht nodig om goed te kunnen leren en leraren moeten veilig voor de klas kunnen staan, zeker in coronatijd. Omdat betere ventilatie in de klassen nu echt snel nodig is, komt er een hulplijn voor scholen, een spoeddienst van experts die helpen om de ventilatie op orde te maken en krijgt elk klaslokaal een CO2-meter.
Dat hebben minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs), de PO-Raad en VO-raad (de vertegenwoordigers van het primair en voortgezet onderwijs) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) met elkaar afgesproken.

De afspraken die nu gemaakt zijn, zijn gericht op snelle resultaten: zicht op de staat van ventilatie in de klas, correct gebruik van het bestaande systeem en het maken van een plan om de ventilatie te verbeteren daar waar deze niet voldoet. Daarnaast komen er maatwerkoplossingen voor de meest urgente situaties waar meer nodig is in het gebouw. Verder worden er afspraken gemaakt om alle schoolgebouwen op de langere termijn onderwijsadaptief, gezond, toegankelijk en duurzaam te maken.

CO2 meters
Elk klaslokaal moet een CO2-meter krijgen, zodat je kan zien of het nodig is om bijvoorbeeld tussen de lessen door de ramen tegen elkaar open te zetten. Het ministerie van OCW stelt voor de aanschaf 17 miljoen euro beschikbaar via de lumpsum. Scholen die de meters eerder hebben gekocht, krijgen de aanschaf op deze manier alsnog vergoed.
Daarbij kunnen scholen en gemeenten nog tot 30 april gebruik maken van de bestaande SUVIS-subsidieregeling om de ventilatie te verbeteren.

Spoeddienst
Via een speciaal telefoonnummer kan ook een hulpteam van experts worden ingeroepen. Scholen die advies nodig hebben worden dan bezocht door een deskundige die helpt met goede ventilatie op de korte termijn en een plan om het op de langere termijn te verbeteren.