Renovatie is niet geregeld in de (onderwijs)wet!

Een vraag over de bekostiging is opgenomen in de poll op de LVO website.

Onzinstelling
De stelling is niet juist. Het tegendeel is ook niet juist. In ieder geval moet het antwoord worden toegelicht. Die beantwoording kan prima dienen om de aanwezigheid te toetsen van voldoende kennis op het beleidsterrein Onderwijshuisvesting en de bekostiging ervan.

De vraag: “Is Renovatie geregeld in de wet?” lijkt eenvoudig te beantwoorden met een Ja of Nee. Beide antwoorden kunnen goed worden gerekend, maar fout rekenen kan óók. Daarbij lijkt vooral het perspectief van spreker of toehoorder van belang. Is de spreker niet in staat om zijn antwoord toe te lichten, dan is het goed om hem/haar links te laten liggen. De spreker is dan wellicht onvoldoende deskundig of, erger nog heeft een “eigenbelang”. Een keuze over renovatie is zonder voldoende kennis niet goed mogelijk.

Lees het totale artikel onder dossiers Duurzaamheid en Renovatie op het ledendeel van onze website.