Uiterlijk 3 november aanmelden fysieke ledenbijeenkomst op 11 november a.s. Tevens oproep nieuwe leden kascommissie.

Op 11 november is de volgende ledenbijeenkomst. Gezien de enthousiaste reacties van de op 17 juni aanwezige leden en de uitslag van de leden enquête wordt dit weer een fysieke vergadering.
Deze zal zijn in de Observant in Amersfoort. De Observant is zowel met de auto als met de trein goed bereikbaar.

Agenda:
10.00 Ontvangst met koffie/thee + zoete lekkernij in de Henrickzaal
10.30 Start bijeenkomst
10.30 Welkomstwoord door Martijn Droog
10.30 Actuele zaken. DuMaVa / IBO
11.30 Financieel jaarverslag 2021 incl. verslag kascommissie.
11.35 Verzoek nieuwe leden kascommissie
11.45 Begroting 2023 en meerjarenbegroting.
11.50 Goedkeuring leden contributie 2023
 
12.00 Lunch in de Galerij
 
13.00 Vervolg bijeenkomst in de Henrickzaal
13.00 Presentatie Martijn inzake renovatie
13.15 Uiteenlopende presentaties van twee architecten inzake renovatieprojecten
14.15 Interactief, reacties op presentaties
15.00 Afsluitend drankje in de Galerij
15.30 Einde

Aanmelden uiterlijk 3 november
Graag ontmoeten wij jullie op 11 november! Aanmelden kan t/m 3 november d.m.v. een mail naar secretariaat@lvo-onderwijs.nl Graag vernemen wij uw evt. dieetwensen.
Deelname is voor de leden van de LVO gratis.

Oproep nieuwe leden kascommissie
Voor de kascommissie zijn wij op zoek naar een aantal leden die het jaarverslag van 2022 willen beoordelen. Indien je dit wilt doen laat het ons weten op: secretariaat@lvo-onderwijs.nl