akte overdracht bestaand schoolgebouw van gemeente naar schoolbestuur