Vermeerlaan 70, 1213ED Hilversum

(T) 0624797158  (E) projectbureau@lvo-onderwijs.nl

Dé beroepsvereniging voor onderwijsadviseurs

LVO - UITGANGSPUNTEN
Vernieuwing en veranderingen in het onderwijs volgen elkaar in hoog tempo op. Vaak zijn het turbulente ontwikkelingen die op de voet worden gevolgd door duizenden ambtenaren van de 393 gemeenten in Nederland. Zij houden zich op de werkvloer bezig met het ontwerpen, uitvoeren en bewaken van onderwijsbeleid dat steeds vaker in het jeugdbeleid wordt ondergebracht. De LVO is een vereniging van praktijkdeskundigen bij gemeenten, onderwijsadviesbureaus en ROC's die zich bezighouden met het lokaal onderwijs- en jeugdbeleid. De LVO vormt de schakel tussen deze adviseurs onderling én de buitenwacht: overheden, politici, bestuurders en onderwijsorganisaties. De LVO wil haar rol als onmisbare gesprekspartner de komende jaren verder uitbouwen en versterken.

De LVO bestaat uit een bestuur, een projectbureau en drie secties, Deze secties zijn:
•             Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie (BVE);
•             Financiën, Materiële zaken en Huisvesting (FMH);
•             Ontwikkeling en Vernieuwing van het Onderwijs (OVO).

LVO - DOELSTELLING EN VISIE  
De LVO ziet als haar voornaamste doel: "Het bewaken en bevorderen van het gemeentelijk onderwijsbeleid, in het licht van de totale, integrale beleidsontwikkeling van gemeenten."

Het bewaken van de authentieke onderwijsdoelstelling is misschien wel de meest filosofische taak van de LVO. Onderwijs is deel gaan uitmaken van een breder maatschappelijk geheel van jeugdzaken, welzijn en sport. De LVO wil echter ook waken over de authentieke pedagogische en didaktische doelstellingen van de school en het onderwijs. Die dreigen soms in de knel te komen door alle eisen die wisselende politici en een veranderende maatschappij stellen aan het onderwijs.

In de beleidsvisie ‘Leren en doen!’ heeft het bestuur vastgelegd hoe zij in de periode 2014-2018 vastgesteld daaraan gaat werken. In dat document zijn ook de adviezen verwerkt van 139 leden, gehoord tijdens een telefonische enquête.

Nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Vul dan hier uw e-mailadres in.

E-mailadres
Captcha-code:

Lid worden

De LVO is een beroepsvereniging en netwerkorganisatie voor onderwijsadviseurs bij gemeenten en bedrijven. De organisatie deelt haar kennis en adviseert de landelijke overheid en de VNG op de deze dossiers.

» Meer informatie en aanmelden


Beëindigen van uw lidmaatschap

U kunt uw lidmaatschap beëindigen door dit kenbaar te maken vóór 1 december van het lopende jaar.