Oude Utrechtseweg 4a, 3743 KN Baarn

(T) 0624797158  (E) projectbureau@lvo-onderwijs.nl

Lidmaatschap

De LVO is een beroepsvereniging voor onderwijsadviseurs. Het is een organisatie met veel kennis, ervaring en expertise op het gebied van lokaal onderwijs-, jeugd- en educatiebeleid. Dat maakt de LVO uniek. Bovendien biedt het lidmaatschap u vele voordelen. Voor de statuten klik hier.

Binnen één gemeente of bedrijf kunnen meer personen LVO-lid zijn. Hierdoor hebben leden de beschikking over een uitgebreid netwerk. Nuttig voor het uitwisselen van ervaring en kennis en het leggen van contacten met collega's. De LVO brengt tevens gemeentelijke beleidsvragen onder de aandacht van de overheid en de VNG. 

DE VOORDELEN VAN HET LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap biedt u de volgende voordelen:
1. Deskundigheidsbevorderend netwerk
De LVO organiseert regelmatig zelf of in samenwerking met partners themabijeenkomsten, studiedagen en congressen. Doel van deze bijeenkomsten zijn deskundigheidsbevordering en netwerken.
2. Beter beleid in minder tijdVeel onderwijsadviseurs zijn in hun organisatie vaak de enige die verantwoordelijk zijn voor een bepaald beleidsterrein. Het kunnen delen van ervaringen met collegae die met hetzelfde beleidsveld bezig zijn, is waardevol, verhelderend en inspirerend. In plaats van het wiel zelf uit te vinden, hoor je van collegae wat niet en wat wel werkt. Het resultaat: beter beleid in minder tijd.
3. Invloed uitoefenen
De LVO is een interessante gesprekspartner voor overheid en VNG. Via haar leden weet de LVO hoe het beleid in de praktijk werkt. Daarnaast brengt de LVO beleidsvragen uit het veld onder de aandacht van officiële instanties.
4. Overige voordelen
Als lid van de LVO krijgt u bovendien:
-Korting op deelname aan studiebijeenkomsten en congressen.
-Informatie over nieuwe ontwikkelingen via de  regelmatig verschijnende (digitale) nieuwsbrieven.
-Mogelijkheden het landelijk beleid mede te beïnvloeden, door mee te werken aan adviezen van de LVO aan de overheid.

AANMELDEN BIJ DE LVO
Aanmelden is mogelijk door een e-mail te sturen aan: projectbureau@lvo-onderwijs.nl.

CONTRIBUTIE LVO-LIDMAATSCHAP 2016

Gemeenten per aantal inwoners

 

0 - 25.000

300

25.001 - 50.000

505

50.001 - 75.000

625

75.001 - 100.000

745

100.001 - 150.000

890

150.001 en meer

1005

Bedrijven per aantal werknemers

 

≤ 2

240

3 t/m 19

505

≥ 20

1005

Persoonlijk lidmaatschap

390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Vul dan hier uw e-mailadres in.

E-mailadres
Agenda
Geen agenda items.
Er bevinden zich geen gebeurtenissen in de agenda.

Lid worden

De LVO is een beroepsvereniging en netwerkorganisatie voor onderwijsadviseurs bij gemeenten en bedrijven. De organisatie deelt haar kennis en adviseert de landelijke overheid en de VNG op de deze dossiers.

» Meer informatie en aanmelden


Beëindigen van uw lidmaatschap

U kunt uw lidmaatschap beëindigen door dit kenbaar te maken vóór 1 december van het lopende jaar.