Vermeerlaan 70, 1213ED Hilversum

(T) 0624797158  (E) projectbureau@lvo-onderwijs.nl

Uit de praktijk: asbest op school
10-09-2017 14:20

door Gert Plomp

Vorige maand werd ik geconfronteerd met een aanvraag van een schoolbestuur voor het beschikbaar stellen van € 1,5 mln voor het saneren van asbest op een tiental scholen. Twee zaken vielen op: de aanvraag werd ingediend als spoedprocedure en het betrof in alle gevallen een constructiefout.

Voorzieningen onderwijshuisvesting

In de diverse onderwijswetten is de zorg voor de huisvesting van scholen aan de gemeente opgedragen. De wet geeft aan welke voorzieningen tot de onderwijshuisvesting behoren en daarmee tot de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Op grond van onder meer artikel 92, eerste lid onder letter c van de Wet op het primair onderwijs wordt onder voorziening in de huisvesting (mede) begrepen het herstel van constructiefouten. Volgens de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Opsterland 2010 (verder Huisvestingsverordening) blijkt de noodzaak tot herstel van constructiefouten uit een bouwkundige rapportage waarin wordt vastgesteld dat het gaat om (herstel van) een constructiefout.

Spoedprocedure

Volgens Huisvestingsverordening treedt een spoedprocedure in werking als er, gelet op de voortgang van het onderwijs, direct moet worden ingegrepen. Er is in het onderhavige geval niet duidelijk gemaakt of in alle betrokken schoolgebouwen de voortgang van het onderwijs in gevaar komt. Zelfs waar sprake zou zijn van de hoogste prioriteit, kan uitvoering in sommige gevallen pas plaatsvinden in de zomervakantie van 2018.

Dit betekent dat er feitelijk geen sprake is van (een) spoedprocedure(s). Omdat in een aantal gevallen toch wel de nodige snelheid betracht moet worden bij het oplossen van het asbestprobleem, is het wenselijk dat die aanvragen niet worden doorgeschoven naar het bekostigingsjaar 2019.

Constructiefouten

Asbest is een natuurlijke mineraal dat tot 1993 in de bouw werd gebruikt. In de loop der tijd werd duidelijk dat asbest gevaar oplevert voor de gezondheid. Het inademen van asbestdeeltjes kan tot verschillende dodelijke ziektes leiden.

Asbesthoudend materiaal is op zichzelf niet gevaarlijk. Zolang asbest in gebonden toestand verkeert, is er in principe geen gevaar voor de gezondheid. Dit betekent dat asbesthoudend materiaal niet altijd direct verwijderd hoeft te worden. Indien de gebouwgebruikers niet direct blootstaan aan asbest en er geen sloop- ,groot onderhoud- of renovatieplannen zijn, vormt asbest niet per se een gezondheidsrisico.

Uit de bij de aanvragen overlegde asbestinventarisatierapporten blijkt dat de meeste asbest in de gebouwen hechtgebonden asbest is dat niet beschadigd of versleten is. Tevens geeft de rapporteur aan dat in de meeste gevallen pas gesaneerd hoeft te worden bij sloop of renovatie van het gebouw. Dit houdt in dat de noodzaak tot het verwijderen van asbest niet aanwezig is en er dus geen sprake is van (een) constructiefout(en). Daardoor is er ook geen sprake van een voorziening in de zin van artikel 92 van de WPO.

Omdat het schoolbestuur alle zaken heeft aangemerkt als constructiefout, terwijl daar niet in alle gevallen sprake van is, zouden alle aanvragen moeten worden geweigerd en op het overzicht worden geplaatst.

Asbest saneren

Er is al geconstateerd dat in een aantal gevallen bij sanering de nodige spoed moet worden betracht. Uitgangspunt is dat waar asbest niet leidt tot gevaarlijke situaties, er geen noodzaak tot verwijderen bestaat. Mocht het schoolbestuur het asbest toch willen verwijderen, enkel als voorzorgsmaatregel, dan dient het dit zelf uit te voeren en ook voor de kosten op te draaien.

Maar er zijn onderdelen die de nodige aandacht verdienen. In de regel gaat het om beschadigd en/of versleten hechtgebonden asbest of om niet-hechtgebonden asbest. In die gevallen zou er sprake van een constructiefout kunnen zijn.

Asbest ligt maatschappelijk gevoelig. Het desbetreffende schoolbestuur heeft ook in de omliggende gemeenten scholen en heeft het daar voor elkaar gekregen dat de gemeenten de kosten van de sanering vergoeden. De politiek wil ook best een steentje eraan bijdragen. Met het schoolbestuur wordt overlegd over de mogelijkheden.

Nu nog alle wifi-verbindingen de scholen uit en de leerlingen kunnen ook stralingsvrij onderwijs volgen.

..

<< September 2017 >>
MonTueWedThuFriSatSun
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Vul dan hier uw e-mailadres in.

E-mail: *

Inschrijven voor:

  • Newsletter

Lid worden

De LVO is een beroepsvereniging en netwerkorganisatie voor onderwijsadviseurs bij gemeenten en bedrijven. De organisatie deelt haar kennis en adviseert de landelijke overheid en de VNG op de deze dossiers.

» Meer informatie en aanmelden


Beëindigen van uw lidmaatschap

U kunt uw lidmaatschap beëindigen door dit kenbaar te maken vóór 1 december van het lopende jaar.