Vermeerlaan 70, 1213ED Hilversum

(T) 0624797158  (E) projectbureau@lvo-onderwijs.nl

Invoering taaltoets 21 juni 2015
23-06-2015 14:37
In het bestuurlijk overleg met de VNG heeft Staatsecretaris Klijnsma van Szw toegezegd dat de invoering van de Wet Taaleis Participatiewet zal plaatsvinden per 1 januari 2016. Het kabinet was voornemens de wet per 1 juli 2015 in te voeren. Nu de AmvB Taaltoets nog voor advies bij de Raad van State is, is de voorbereidingstijd voor gemeenten om die termijn te halen te krap. Op 30 april j.l. zijn afspraken gemaakt met het Steunpunt VE en Stimulansz om een handreiking ter ondersteuning van de invoering te maken.

Op 17 maart 2015 vond de stemming over het wetsvoorstel Taaleis in de Participatiewet in de Eerste Kamer plaats. De wet is aangenomen. De Motie Strik (die vroeg om een extra uitvoeringsbudget) is afgewezen.
Burgers die aanspraak maken op de WWB moeten tenminste een basale kennis van de Nederlandse taal bezitten. Dan hebben ze meer kans op betaalde arbeid. Omdat dit wetsontwerp onderdeel is van het regeerakkoord, kun je ervan uitgaan dat de Sociale Diensten vanaf 2016 ook de taalvaardigheid van WWB-gerechtigden dienen te onderzoeken. Vanaf de invoeringsdatum moeten nieuwe aanvragers op het taalniveau gecontroleerd en gesanctioneerd worden, zes maanden later ook het zittende bestand. Waar hebben we het over en hoe kan dat worden aangepakt?

Wet Taaleis Participatiewet
De wet legt gemeenten de plicht op te onderzoeken of het taalniveau van WWB-aanvragers tenminste het niveau 1F heeft. Dat komt overeen met (maar is niet hetzelfde als) niveau A2 van de Wet inburgering. Zo niet dan worden betrokkenen verplicht binnen één maand een cursus te volgen om zich bij te scholen (voor eigen rekening of op kosten van de gemeente), anders wordt de uitkering gekort. Een uitzondering geldt voor burgers die acht jaar onderwijs in Nederland hebben gevolgd, zij die een inburgeringsdiploma behaald hebben, alsmede zij die aantoonbaar niet in staat zijn het vereiste taalniveau te leren. De gemeente dient regelmatig de vorderingen van betrokkene te volgen en daarop te sanctioneren.
In de nota naar aanleiding van het verslag is te lezen hoe groot de doelgroep zal zijn. Hoewel verwacht wordt dat (via sanctie en uitstroom) het aantal uitkeringen maar met 400 zal dalen, zal de wet zo’n 75.000 personen van het zittende bestand op traject zetten, waarvan 1/3 migranten en de rest autochtonen. Het wetsontwerp is volgens veel gemeenten overbodig. De huidige artikelen 9, 18 en 55 van de WWB bieden genoeg mogelijkheden om WWB-gerechtigden aan te zetten hun taalniveau te verbeteren. Volgens globale berekeningen zullen landelijk de scholings- en controlekosten van deze groep (nieuw en oud bestand) ruim € 200 miljoen bedragen. Naast een dergelijk bedrag aan eenmalige kosten zullen de jaarlijks terugkomende kosten € 70 miljoen bedragen. In het wetsontwerp is niet in de bekostiging daarvan voorzien.
 
Plan van aanpak:
De VNG bepleitte invoering (als het dan toch moet) vanaf 2016, alsmede de landelijke ontwikkeling van een uniforme toets en toetsingsprocedure. Eind januari heeft ze de Staatssecretaris verzocht tenminste een handreiking te laten maken door de gemeenten is samenwerking met Stimulansz en het Steunpunt Volwasseneneducatie. Dat lijkt nu (via de programmaraad) toch nog van de grond te komen.
Hans Hoes
<< June 2015 >>
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Vul dan hier uw e-mailadres in.

E-mail: *

Inschrijven voor:

  • Newsletter

Lid worden

De LVO is een beroepsvereniging en netwerkorganisatie voor onderwijsadviseurs bij gemeenten en bedrijven. De organisatie deelt haar kennis en adviseert de landelijke overheid en de VNG op de deze dossiers.

» Meer informatie en aanmelden


Beëindigen van uw lidmaatschap

U kunt uw lidmaatschap beëindigen door dit kenbaar te maken vóór 1 december van het lopende jaar.