Vermeerlaan 70, 1213ED Hilversum

(T) 0624797158  (E) projectbureau@lvo-onderwijs.nl

11-12-2017 17:45

Beste mensen,

De donkere maar ook warme dagen van december liggen achter mij als ik deze bijdrage schrijf. We nemen in de decembervergadering afscheid van Gert Plomp. Gert heeft eerder dit jaar aangegeven dat het, na de presentatie van het LVO visiedocument, genoeg is en dat hij zich gaat concentreren op andere leuke dingen. Toevallig weet ik wat die leuke dingen zijn en kan ik met enige jaloezie begrip opbrengen voor zijn beslissing. Het is hartverwarmend hoe lang en hoe intensief Gert zich heeft ingezet voor de LVO en dus voor het belang van het onderwijs. Belangeloos, samen met anderen uit het bestuur en het werkveld, opkomen voor onderwijshuisvesting met oog voor onderwijsontwikkelingen en bovenal de belangen van de gemeenten. Dit alles met kennis van zaken en bovenal gevoel voor mensen en de complexe bestuurlijke omgeving. Dank daarvoor.

Als voorzitter mag ik zo aan het einde van 2017 best een beetje mijmeren. Mijmeren over hoe mooi het zou zijn als er voldoende geld vrijkomt, de komende jaren, voor onderwijshuisvesting in PO en VO. Mijmeren over gebouwen die als ruime tijdloze jassen om onderwijsconcepten van de toekomst hangen. Ik mijmer over een meerderheid in de tweede kamer die in 2018 inziet dat deugdelijke financiering van onderwijshuisvesting een hoger aaibaarheidsgehalte heeft dan het afschaffen van de dividendbelasting. Ik mijmer over de eensgezindheid van PO, VO, VNG in het gezamenlijk oppakken van de uitdagingen van de toekomst in Nederland Onderwijsland, en de dienende rol daarin van onze LVO. Wat zou dat mooi zijn…

Ik wens u en allen die u lief zijn een zalig Kerstfeest en een gezond 2018.

11-12-2017 17:45

In augustus komend jaar kom ik in aanmerking voor AOW. Mijn werkgever vindt dat een mooi moment om mij eervol ontslag te verlenen uit mijn functie als beleidsadviseur. Met mijn militaire dienst meegerekend heb ik dan 46 ½ jaar de overheid gediend.

Met als achtergrond de bestuurlijke richting van de MEAO wist ik dat ik na mijn militaire dienst bij een gemeente wilde werken. Ik had stage gelopen bij een afdeling financiën maar dat was niet zo mijn richting. Ik vond het juridische en de beleidskant veel interessanter.

Maar om daar te komen, moet je gewoon onderaan de ladder beginnen. Via mijn GA-I kwam ik een stapje hoger. En mijn ambities waren groot genoeg om met de opleiding HBA (het net omgevormde GA-II) te beginnen. Het eerste deel was saai en de vakken lagen me niet zo. Toen kwam net de specialisatie onderwijs (een post GA-I opleiding). Ik stapte over, hoewel mijn werkgever vond dat ik daarna de opleiding HBA moest afmaken.

Maar je sticht een gezin en ook op sociaal terrein ga je je ontwikkelen. Dat had tot gevolg dat de opleiding langer duurde dan ik had gedacht, maar na zeven jaar had ik het diploma. Ik was intussen ook weer van functie en gemeente veranderd. Steeds meer ging ik mij toeleggen op de schoolbestuurlijke taken van de gemeente. Ik vond dat veelzijdig en interessant. Het daagde mij ook uit om de opleiding onderwijskunde te gaan doen.

Rond mijn vijftigste jaar dacht ik dat ik wel gesetteld was. Maar mijn vrouw vond het nu haar tijd om aan een carrière te beginnen en daardoor kwamen we in het noorden van Nederland terecht en uiteindelijk bij mijn huidige werkgever.

Toen ik daar kwam werken, stond in mijn functiebeschrijving dat ik mij binnen mijn vakgebied ook op het sociale vlak moest begeven. En zodoende kwam ik met de LVO in aanraking. In 2006 rolde ik in het bestuur en na het vertrek van Anneke van der Zwaart was ik bijna twee jaar waarnemend voorzitter. Toen het niet lukte om van buiten een voorzitter aan te trekken, was ik intussen zo ervaren dat ik het voorzitterschap op mij nam.

Het waren jaren met ups-and-downs. Soms bestond het bestuur maar uit vier personen en soms ook uit meer leden. Ik heb veel verhuizingen van het bestuursbureau meegemaakt, voor we nu in Baarn een plekje vonden.

Gaandeweg begon de LVO ook een gezicht naar buiten te krijgen. De vereniging heeft zowel op het gebied van de onderwijshuisvesting als dat van de volwasseneneducatie goed aan de weg getimmerd. In het begin gaven we commentaar op het beleid van de staatssecretaris en later werden we gevraagd om commentaar te geven en mee te denken.

Anderhalf jaar geleden had ik mijn drie termijnen er op zitten en was ik formeel niet meer herkiesbaar. Omdat er nog geen opvolger voor mij was en omdat ik (eveneens) als voorzitter van de sectie onderwijshuisvesting een werkgroep leidde voor het maken van een visiedocument, ben ik nog even aangebleven.

Intussen is er een opvolger als voorzitter; en wat voor een. Een door de wol geverfde bestuurder. En het visiedocument is klaar. Onder de titel Decentralisatie naar nieuwe fase proberen we aan te sluiten bij landelijke ontwikkelingen, zoals het verder uiteenlopen van de normvergoeding ten opzichte van de daadwerkelijke bouwkosten, en bij de discussie over levensduur verlengende investeringen in relatie tot vervangende nieuwbouw.

Uit commentaren uit het veld wordt het wel het visiedocument voor de kleine(re) gemeenten genoemd. Hoewel bedoeld voor alle gemeenten ontkom je er niet aan om keuzes te maken. De G4 en G32 hebben zo hun eigen expertise en hebben wellicht daardoor ook minder een visiedocument nodig. Maar voor elke gemeente kan het een opzet zijn om in gesprek te gaan met elkaar over onderwijshuisvesting. Er is meer dan genoeg om over te praten.

Het voorzitterschap van de sectie onderwijshuisvesting (formeel FMH) is overgedragen en deze maand is mijn laatste bestuursvergadering. Voor mijn werkgever ben ik bezig met het beschrijven van allerlei processen, zodat mijn opvolger in elk geval weet wat er allemaal speelt.

Ik denk niet dat ik mij na mijn pensionering ga vervelen. Ik heb een huis in Frankrijk en dat moet nog op een aantal punten worden afgewerkt. ’s Winters ben ik dan thuis in Nederland bij mijn familie.

Ik vind dat ik mij aardig overbodig heb gemaakt en ik kan dan ook met een goed gevoel afsluiten. We hebben als LVO de laatste jaren veel bereikt en tot stand gebracht.

December 2017,
Gert Plomp

<< December 2017 >>
MonTueWedThuFriSatSun
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Vul dan hier uw e-mailadres in.

E-mail: *

Inschrijven voor:

  • Newsletter

Lid worden

De LVO is een beroepsvereniging en netwerkorganisatie voor onderwijsadviseurs bij gemeenten en bedrijven. De organisatie deelt haar kennis en adviseert de landelijke overheid en de VNG op de deze dossiers.

» Meer informatie en aanmelden


Beëindigen van uw lidmaatschap

U kunt uw lidmaatschap beëindigen door dit kenbaar te maken vóór 1 december van het lopende jaar.